Buurthuis Berdam

 Wat?

RuimtesCapaciteitVoorzieningen
Oud kerkgebouwMax. 400 personen

Tafels en stoelen

Wifi

Grote vergaderruimteMax. 40 personenTafels en stoelen
Kleine vergaderruimteMax. 15 personenTafels en stoelen

Waar?

Brusselsesteenweg 3, Ninove

Voor wie?

De huurdersactiviteiten worden opgedeeld in twee categoriëën.

  • Categorie A: niet-commerciële activiteiten georganiseerd door erkende verenigingen; erkende carnavalsverenigingen en carnavalsinstanties; Ninoofse scholen en instellingen; Ninoofse kunstenaars
  • Categorie B: activiteiten waarbij een toegangsgeld vanaf 15 euro wordt gevraagd; activiteiten van natuurlijke personen of rechtspersonen die een nijverheids- of handelsactiviteit uitoefenen; activiteiten die een winstgevend karakter hebben of verkooppromotie tot doel hebben.

Buurthuis Berdam wordt niet voor familiefeesten of gelijkaardige privé-initiatieven verhuurd. 

Hoeveel kost het?

 Categorie ACategorie B
Oud kerkgebouw  € 25 per dag€ 150 per dag
Grote vergaderruimte€ 10 per dag€ 150 per dag
Kleine vergaderruimte€ 25 per dagniet mogelijk

Praktische afspraken

  • In het buurthuis is geen servies en glazen aanwezig, de huurder moet dit zelf voorzien.
  • Fuiven zijn niet toegelaten.
  • De huurder zorgt voor de opkuis van het buurthuis na afloop van de activiteit, kuismateriaal is aanwezig.
  • De huurder neemt het afval mee na de huur.
  • Vrij keuze voor de drankleverancier.

Hoe kan ik reserveren?

Je aanvraag gebeurt bij de dienst cultuur en evenementen. Dit kan telefonisch op het nummer 054 50 52 85, via e-mail naar cultuur@ninove.be of door langs te komen op het oud stadhuis. Ook de sleutel haal je af bij de dienst cultuur.

Andere praktische afspraken vind je terug in het huishoudelijk reglement.


Contact informatie