Buurthuis Berdam

 Wat?

RuimtesCapaciteitVoorzieningen
Oud kerkgebouwMax. 400 personen

Tafels en stoelen

Wifi

Grote vergaderruimteMax. 40 personenTafels en stoelen
Kleine vergaderruimteMax. 15 personenTafels en stoelen

Waar?

Brusselsesteenweg 3, Ninove

Voor wie?

De huurdersactiviteiten worden opgedeeld in twee categoriëën.

  • Categorie A: niet-commerciële activiteiten georganiseerd door erkende verenigingen; erkende carnavalsverenigingen en carnavalsinstanties; Ninoofse scholen en instellingen; Ninoofse kunstenaars
  • Categorie B: activiteiten waarbij een toegangsgeld vanaf 15 euro wordt gevraagd; activiteiten van natuurlijke personen of rechtspersonen die een nijverheids- of handelsactiviteit uitoefenen; activiteiten die een winstgevend karakter hebben of verkooppromotie tot doel hebben.

Buurthuis Berdam wordt niet voor familiefeesten of gelijkaardige privé-initiatieven verhuurd. 

Hoeveel kost het?

 Categorie ACategorie B
Oud kerkgebouw  € 25 per dag€ 150 per dag
Grote vergaderruimte€ 10 per dag€ 150 per dag
Kleine vergaderruimte€ 25 per dagniet mogelijk

Praktische afspraken

  • In het buurthuis is geen servies en glazen aanwezig, de huurder moet dit zelf voorzien.
  • Fuiven zijn niet toegelaten.
  • De huurder zorgt voor de opkuis van het buurthuis na afloop van de activiteit, kuismateriaal is aanwezig.
  • De huurder neemt het afval mee na de huur.
  • Vrij keuze voor de drankleverancier.

Hoe kan ik reserveren?

Je aanvraag gebeurt via het online reservatiesysteem TicketGang. Maak hier een account aan voor jezelf, je vereniging of je bedrijf. Vervolgens maak je zelf een reservatie aan. Beide stappen worden uitgelegd in deze handleiding. Vervolgens keurt de dienst cultuur jouw reservatie goed. Nadien ontvang je een contract en een factuur.

De sleutel haal je zelf af bij de dienst cultuur.

Andere praktische afspraken vind je terug in het huishoudelijk reglement.


Contact informatie