Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft een nieuw portaal waar informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van:  

  • gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
  • voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
  • niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op de gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
    • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
    • de federale overheid
    • een buurland

Via https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Je vindt er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen raadpleeg je de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites.

Meer info?

Katrien Debeuckelaere, katrien.debeuckelaere@vlaanderen.be of An Maeyens, an.maeyens@vlaanderen.be