Thuisloket

Adreswijziging

(Opgelet! Indien je bij je adresaanvraag een persoon wenst toe te voegen die niet van hetzelfde adres afkomstig is, dan moet je een extra adresaanvraag indienen.)

Werken

Formulier beroepswijziging

Aanvraag uittreksels en PIN/PUK-code

Uittreksels burgerzaken: aanvragen van attesten zoals bewijs van woonst, samenstelling van het gezin, levensbewijs ...en aanvragen van akten m.b.t geboorte, huwelijk, adoptie, erkenning, echtscheiding, nationaliteit ...

Uittreksels strafregister: aanvragen van een uittreksel uit het strafregister

Aanvragen nieuwe PIN/PUK-codes: aanvragen van nieuwe PIN- of PUK-code voor eID of KIDS-ID. De kostprijs bedraagt 5 euro.

Indienen bewijs inenting poliomyelitis

Indienen bewijs inenting poliomyelitis: indienen van het bewijs van de inenting tegen polio (kinderverlamming).

Opvragen vastgoedinformatie

Vastgoedinformatie

Belastingen


Overzicht van je aanvragen

Overzicht aanvragen


Problemen? Via deze link kan je jouw pc controleren op de instellingen en de aanwezigheid van alle programma's die het e-loket nodig heeft voor een correcte werking. Er wordt o.a. gecontroleerd op de aanwezigheid van acrobat reader, middleware van Fedict, Java, de aanwezigheid van een kaartlezer... Indien er bepaalde zaken ontbreken, krijg je informatie over hoe je dit kan oplossen. 


Contact informatie