Aanmelden basisscholen

Nieuwe basisschool of voor het eerst naar school in het schooljaar 2024-2025?

 De digitale aanmeldingsperiode voor inschrijvingen voor het schooljaar 2024 - 2025 is beëindigd op 19 maart 2024

Op 19 april 2024 ontvang je een e-mail of een brief met het resultaat van je aanmelding: een toewijzingsbericht ('ticket') of weigeringsbericht. Op het 'ticket' staat in welke school je je kind kan inschrijven tussen 22 april 2024 en 13 mei 2024. 

Toekomstig domicilieadres

Heb je aangemeld met je toekomstig domicilieadres? Vergeet niet de een van de volgende bewijsstukken mee te nemen:

  • Ga je een huis huren? Bezorg dan een geldig huurcontract.
  • Ga je een woning kopen? Bezorg dan een koopakte of een aankoopbelofte.
  • Ga je bouwen? Bezorg  dan een document met betrekking tot start van de werken (uittreksel omgevingsloket)

Bovenstaande documenten moet je kunnen voorleggen aan de inschrijvende school, uiterlijk op 13 mei 2024.

Niet aangemeld?

Je hebt nog de mogelijkheid om je kind in te schrijven in de vrije inschrijvingsperiode vanaf 23 mei 2024. Je kan dan enkel nog inschrijven in de scholen waar nog vrije plaatsen zijn.

Contactgegevens scholen 

De contactgegevens kan je vinden op:

Wanneer mag je kleuter voor het eerst naar school? Bereken hier de instapdatum van je kleuter.

Inschrijvingen huidig schooljaar 2023-2024

Om je kind in te schrijven voor het huidig schooljaar 2023 - 2024, kan je terecht bij de school van je keuze. 

Flyer en brochure schooljaar 2024-2025