Flankerend onderwijsbeleid

De stad Ninove voert vanuit haar regierol, een flankerend onderwijsbeleid. Hierbij wordt gewerkt aan het optimaliseren van de randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Flankerend onderwijs richt zich op het ondersteunen van kansengroepen om gelijke onderwijskansen te realiseren voor iedereen, maar ook op een goede samenwerking tussen de scholen van alle onderwijsnetten en de verschillende diensten binnen Ninove (sport, welzijn, jeugd, cultuur,...).


Contact informatie