Lijst van gezworenen

Wie op de lijst van gezworenen staat, komt in aanmerking om de volgende 4 jaar opgeroepen te worden als jurylid voor het hof van assisen.

Hoe kom je op deze lijst terecht?

Je komt op de lijst van gezworenen door loting. De burgemeester en 2 schepenen trekken 2 cijfers. De personen die op de kieslijst ingeschreven staan en tussen de 28 en 65 jaar zijn, waarvan hun rangnummer op de kieslijst eindigt op deze 2 cijfers worden op de lijst van gezworen ingeschreven.

Wat als je op de lijst staat?

De gelote burgers krijgen een kaart met een aantal vragen toegestuurd. Deze kaart moet binnen de 8 dagen, ingevuld en ondertekend, teruggestuurd worden. De dienst burgerzaken stuurt daarna de lijst en de kaarten naar de bestendige deputatie, die per provincie een provinciale lijst opmaakt.

Daarna wordt de definitieve lijst van gezworenen opgesteld op de rechtbank van eerste aanleg van de hoofdplaats van de provincie.

Minstens 20 dagen voor de aanvang van het assisenproces wordt een bijzondere lijst van gezworenen opgemaakt. Dit gebeurt door uitloting van een aantal namen uit de definitieve lijst van gezworenen.

Ten minste twee werkdagen voor de zitting worden deze gezworenen opgeroepen voor het hof van assisen.

Meer informatie lees je in de folder van de FOD Justitie.

 


Contact informatie