Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (BGO)

Een Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling (BGO) is een beleidsvisie/instrument dat de stad ondersteunt bij de beoordeling van iedere omgevingsvergunningsaanvraag. Een BGO helpt de stad om een consequent beleid te voeren over heel haar grondgebied. Een BGO wordt enkel gebruikt naast en niet in strijd met de toepassing van de verordenende instrumenten, zoals RUP, BPA, verkaveling,…