Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is een document waarin de stad vastlegt hoe de beschikbare ruimte de komende jaren zal worden gebruikt. Er wordt in aangegeven waar we plaats voorbestemmen voor wonen, werken, handel, ontspanning, landbouw, natuur, mobiliteit enz. 

Het is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en haar deelgemeenten. Het document brengt samenhang in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.

Het GRS moet rekening houden met de gewenste ontwikkelingen van de buurgemeenten, de provincies Oost-Vlaanderen en de ruimere visie van het Vlaamse Gewest. Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen kan je raadplegen op de website van de provincie Oost-Vlaanderen. Het gewestelijk ruimtelijk structuurplan Vlaanderen kan je raadplegen op de website Ruimte Vlaanderen.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan  (GRS) van Ninove is definitief vastgesteld en bestaat uit 3 delen:

Een gedrukte versie kan je raadplegen in de bib. Je kan het GRS ook kopen bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad voor 25 euro.


Contact informatie