Woonzoneringsplan

Ninove gaat voor duurzame visie op haar grondgebied! 

De stad ontwikkelde in samenwerking met studiebureau BUUR een aanzet tot visie over het gewenste verdichtingsbeleid in de Ninoofse kernen, en schreef dit uit in het woonzoneringsplan. Deze visie omvat een gedetailleerd en uitgewerkt plan tot op een niveau waarop ze bruikbaar is als basis voor het vergunningenbeleid. 

Het woonzoneringsplan geeft in eerste instantie aan welke locaties geschikt zijn voor verdichting en welke soort verdichting  wenselijk is. Zones die goed bereikbaar zijn en goede voorzieningen hebben, zoals het stadscentrum of de dorpskernen, krijgen meer verdichtingsmogelijkheden dan de zones die minder bereikbaar zijn en weinig of geen voorzieningen kennen. Denk voor dat laatste maar aan de gekende bouwlinten. Verder wordt per zone richtlijnen gegeven over hoeveel er kan verdicht worden, de toegelaten woontypes, de maximale bouwhoogte,...   Wanneer er verdicht wordt moet er ook steeds een meerwaarde gecreëerd worden.

Met dit woonzoneringsplan worden geen bouwrechten afgenomen en het vervangt ook geen enkel bestaand RUP of verkavelingsplan, noch het Gewestplan. Het plan geeft wel een verduidelijking bij de al bestaande planningsinstrumenten en aanvullende richtlijnen om de dichtheid op de daarvoor geschikte plekken op een duurzame manier te verhogen, en deze te beperken op minder geschikte locaties.

Meer info