Algemene info aanmelden

Waarom aanmelden?

Scholen hebben een beperkt aantal plaatsen, aanmelden is daarom verplicht bij bepaalde scholen.

Wie moet aanmelden?

  • Alle kinderen die voor het eerst naar een basisschool van het stedelijk onderwijs, het Hartencollege of het Gemeenschapsonderwijs willen gaan, zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.

    • Kinderen geboren in 2022. Alle kinderen geboren in 2022 moeten worden aangemeld, ook al starten ze pas in de loop van het schooljaar 2024-2025.
      Dit wil zeggen ook de kinderen die geboren zijn in november '22 of december '22 en die pas starten op 1 september 2025.
    • Kinderen geboren vóór 2022 die nog niet naar school gaan. Gaat je kind om één of andere reden nog niet naar school? Dan moet je het nu aanmelden voor het schooljaar 2024-2025.
  • Alle kinderen die vanaf 1 september 2024 van school willen veranderen naar een basisschool van het stedelijk onderwijs, het Hartencollege of het Gemeenschapsonderwijs (zowel het kleuteronderwijs als het lager onderwijs).

Wat met kinderen die reeds een broer of zus hebben op school? Wat met kinderen van personeel?

Kinderen die al een broer of zus op de school hebben, of kind zijn van een personeelslid, moeten ook aanmelden. Zij krijgen wel voorrang bij de toewijzingen.

Wat als je niet aanmeldt?

Indien je je kind niet hebt aangemeld voor een school waarvoor je verplicht moest aanmelden (basisscholen van het stedelijk onderwijs, het Gemeenschapsonderwijs of het Hartencollege), moet je wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op donderdag 23 mei 2024 om je kind in te schrijven in een school. Dat kan nog in de mate dat er nog vrije plaatsen vrij zijn in de school van je keuze. 

Je moet niet aanmelden wanneer je je kind wenst in te schrijven in een basisschool van het ervaringsgericht onderwijs (BuitenWijs) of het Buitengewoon Lager Onderwijs .

Flyer en brochure

Lees de beknopte informatie in de flyer of de meer uitgebreide info in de brochure 


Contact informatie