Veel gestelde vragen aanmelden scholen


Moet ik mijn kind aanmelden?

JA, ik moet aanmelden wanneer ik kies voor het stedelijk basisonderwijs, GO! basisonderwijs (Gemeenschapsonderwijs) of het Katholiek basisonderwijs (Hartencollege).
NEE, ik moet niet aanmelden wanneer ik kies voor het ervaringsgericht onderwijs (BuitenWijs) of Buitengewoon Lager Onderwijs (Hartencollege).

Waarom is het belangrijk dat ik mijn kind aanmeld?

 • Als je je kind hebt aangemeld, kan je het inschrijven tijdens de eerste inschrijvingsperiode (vanaf 22 april 2024). Heb je het niet aangemeld, dan moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode die pas start op 23 mei 2024.
 •  Je kan je kind bij meerdere scholen aanmelden, wat de kans op een plaats in de school van je voorkeur verhoogt.
 • De rangschikking gebeurt in de eerste plaats op basis van de schoolvoorkeur. Zijn er te weinig plaatsen, dan gebeurt de rangschikking op basis van de afstand tussen het domicilieadres van het kind en de school.

Hoe kan ik zien in welke scholen er nog plaats is voor mijn kind?

Op de website www.ninove.be/aanmelden-basisscholen krijg je vóór de start van de aanmeldingsperiode een overzicht van het aantal vrije plaatsen. Dit is een momentopname en verandert doorheen het jaar.
Tijdens de aanmeldingsperiode wijzigt dit overzicht niet. Als een bepaalde klas volzet is, staat er "0". Dit betekent dat er geen vrije plaatsen zijn. Je maakt dan enkel nog kans op een plaats op de wachtlijst.

Ik verhuis naar Ninove, kan ik mij dan aanmelden op basis van het toekomstig domicilieadres?

Ja, dit kan. We vragen wel om een extra document aan te leveren. Als je gaat huren, vragen we een geldig huurcontract.Als je een woning gaat kopen, een koopakte of aankoopbelofte voor de woning. Als je gaat bouwen, een document met betrekking tot start van de werken (uittreksel omgevingsloket) . Dit bewijsstuk moet je kunnen voorleggen aan de inschrijvende school uiterlijk op 13 mei 2024.

Moet ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden?

Dit is niet verplicht, maar wij raden aan om minimaal drie verschillende schoolkeuzes op te geven. Door een tweede, derde en volgende keuze op te geven maak je in die scholen ook nog kans op een plaats. Geef je maar één schoolkeuze op en het lukt in deze school niet? Dan moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 23 mei 2024) en kan je enkel inschrijven in een school waar er nog plaats is.

Ik heb mijn kind niet aangemeld of ik heb de aanmeldingsperiode gemist

Dan kan je vanaf 23 mei 2024 nog een plaats zoeken, maar bepaalde scholen kunnen volzet zijn.

Welke scholen zet ik op plaats één?

Zet de school waar je je kind het liefst naartoe wil sturen op de eerste plaats. Ook als er daar op het ogenblik van het aanmelden weinig of geen vrije plaatsen zijn. Misschien wordt je kind toch gunstig gerangschikt of komt je kind op de wachtlijst terecht.

Alle aanmeldende scholen in Ninove volgen de wachtlijst tot en met de vijfde schooldag van oktober 2024, uitgezonderd voor kinderen van het geboortejaar 2022. Voor hen geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2025.

De scholen zijn verplicht de rangorde op deze lijst te volgen. De school neemt contact met je op bij een vrije plaats. Je hebt dan wettelijk gezien vijf dagen om je kind in te schrijven.

Moet ik mij haasten om aan te melden?

NEEN. Bij aanmelden speelt het tijdstip geen rol, zolang het binnen de voorziene periode gebeurt. Daarna is aanmelden onmogelijk. De toepassing op de website wordt afgesloten. De rangorde wordt pas bepaald na afloop van de aanmeldingsperiode.

Wat als er voor mijn kind geen plaats is in de aangemelde school?

De school noteert de naam van het kind in het inschrijvingsregister. Je kind krijgt een rangnummer en je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving. Je kind komt op een wachtlijst.
De scholen zijn verplicht de rangorde op deze lijst te volgen. De school neemt contact met je op bij een vrije plaats. Je hebt dan wettelijk gezien vijf dagen om je kind in te schrijven.

Ik heb geen computer, wat kan ik doen?

Je kan in alle basisscholen waarvoor je moet aanmelden, in het Sociaal Huis (Huis van het Kind, Digipunt en Consultatiebureau Kind en Gezin) en bij de dienst onderwijs van de stad terecht voor hulp bij het aanmelden.

Wordt er een school verplicht toegewezen die ik niet wens?

NEEN. Er wordt enkel gekeken naar de school of scholen die je koos. Om te voorkomen dat je kind geen plaats heeft, vul je best alle scholen van je voorkeur in. Hoe meer scholen je invult, hoe meer kans op een school. Hoe minder scholen je invult, hoe kleiner de kans op een plaats in een school die je voorkeur geniet.

Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?

NEEN. Je moet sowieso langsgaan op de school tussen 22 april 2024 en 13 mei 2024 (uiterste datum) om effectief in te schrijven met het ticket dat je krijgt via e-mail of brief.

Wat moet ik meenemen als ik naar een school ga om mijn kind te laten inschrijven?

Neem de kids-ID, de ISI+ kaart of een ander officieel document van je kind mee. Breng ook een klevertje mee van de mutualiteit. In de brief/mail die je ontving, staat welke stukken je eventueel nog moet meebrengen bij de inschrijving. Eventueel bewijsstuk i.v.m. toekomstig domicilieadres.

Hoe verloopt de inschrijving?

 • De school controleert de gegevens van je kind, desgevallend het bewijsstuk i.v.m. het toekomstig domicilieadres.
 • Je krijgt informatie over het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.
 • Om je kind in te schrijven, moet je je akkoord verklaren met het schoolreglement en het pedagogisch project door middel van je handtekening.
 • Vraag eventueel een bewijs van inschrijving. Als de school vaststelt dat er bij de aanmelding bewust verkeerde informatie is gegeven, vervalt het recht op inschrijving in de school.

Wanneer kan mijn kleuter starten op school?

Op de startpagina van www.ninove.be/aanmelden-basisscholen kan je doorklikken naar de pagina waar je de instapdatum van je kind wordt berekend.

Instapmomenten

 • 1 september 2024 - kinderen geboren t.e.m. 1 maart 2022
 • 6 november 2024 - kinderen geboren t.e.m. 6 mei 2022
 •  8 januari 2025 - kinderen geboren t.e.m. 8 juli 2022
 • 1 februari 2025 - kinderen geboren t.e.m. 1 augustus 2022
 • 19 februari 2025 - kinderen geboren t.e.m. 19 augustus 2022
 • 15 april 2025 - kinderen geboren t.e.m. 15 oktober 2022
 • 13 mei 2025 - kinderen geboren t.e.m. 13 november 2022
 • 1 september 2025 - kinderen geboren t.e.m. 31 december 2022

Wat als mijn kind nu al op school zit en daar blijft?

Dan hoef je niets te doen. Eens ingeschreven, blijft je kind ingeschreven op school. Aanmelden is enkel nodig:

 • voor kinderen geboren in 2022
 • voor kinderen die volgend schooljaar van school wensen te veranderen
 • voor kinderen die nog nooit ingeschreven zijn in een school

Wat als er iets niet gelopen is zoals het moet?

Neem eerst contact op met de dienst onderwijs van de stad,  054 50 50 50 of onderwijs@ninove.be . Klachten worden voorgelegd aan de Ombudsdienst inschrijvingen.
Ben je niet akkoord met de beslissing van de Ombudsdienst inschrijvingen? Dan kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be.


Contact informatie