Iets organiseren in openbare ruimte

Bij inname van openbaar domein (organisatie van een straatfeest, rommelmarkt, plaatsen van een tent op openbaar domein, muziekoptreden ...) moet je steeds 3 maand op voorhand een aanvraag indienen bij de dienst evenementen.

Zo kunnen tijdig afspraken gemaakt worden rond veiligheid en kunnen de nodige vergunningen en toestemmingen gevraagd worden. De goedkeuring voor de organisatie van het evenement gebeurt door het college van burgemeester en schepenen.

Je dient de evenementaanvraag in bij de dienst evenementen, oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove, 054 31 32 86.

Uitzondering

Voor het gebruik van het amfitheater en het lovertheater (het verscholen groene theaterplekje achter cc De Plomblom) contacteer je cc De Plomblom.


Contact informatie