Jeugddienst

Op volgende feestdagen is de jeugddienst gesloten:

1 januari, eerste werkdag, Paasmaandag, dinsdag na carnaval, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 25 december, 26 december.

Extra sluitingsdagen 2020:

2 t.e.m 3 maart, 22 mei, 20 juli, 21 december 2020 t.e.m. 4 januari 2021.

Openingsuren

Maandagvan 10:00 tot 12:00, van 15:00 tot 17:00
Dinsdagvan 15:00 tot 19:00
Woensdagvan 13:00 tot 17:00
Donderdaggesloten
Vrijdagvan 15:00 tot 17:00
Zaterdaggesloten
Zondaggesloten
Maandag 5-10-2020van 10:00 tot 12:00, van 15:00 tot 17:00
Dinsdag 6-10-2020van 15:00 tot 19:00
Woensdag 7-10-2020van 13:00 tot 17:00
Donderdag 8-10-2020gesloten
Vrijdag 9-10-2020van 15:00 tot 17:00
Zaterdag 10-10-2020gesloten
Zondag 11-10-2020gesloten
laden

Sluitingsdagen

Feestdag: Allerheiligenzondag 1 november 2020
Feestdag: Allerzielenmaandag 2 november 2020
Feestdag: Wapenstilstandwoensdag 11 november 2020
Extra sluitingsperiode eindejaarmaandag 21 december 2020 tot maandag 4 januari 2021
Feestdag: Kerstmisvrijdag 25 december 2020
Feestdag: 2de Kerstdagzaterdag 26 december 2020
Feestdag: 1 januarivrijdag 1 januari 2021
Extra sluitingsdag: eerste werkdagmaandag 4 januari 2021
Feestdag: 1 meizaterdag 1 mei 2021
Feestdag: 11 julizondag 11 juli 2021
21 juliwoensdag 21 juli 2021
15 augustuszondag 15 augustus 2021
Feestdag: 15 augustuszondag 15 augustus 2021

Waar kan je ons bereiken?