Jeugddienst

Op volgende feestdagen is de jeugddienst gesloten:

1 januari, eerste werkdag, Paasmaandag, dinsdag na carnaval, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11 november, 25 december, 26 december.

Extra sluitingsdagen 2020:

2 t.e.m 3 maart, 22 mei, 20 juli, 21 december 2020 t.e.m. 4 januari 2021.


Openingsuren

Maandagvan 10:00 tot 12:00 (na afspraak), van 15:00 tot 17:00 (na afspraak)
Dinsdagvan 15:00 tot 19:00 (na afspraak)
Woensdagvan 13:00 tot 17:00 (na afspraak)
Donderdaggesloten
Vrijdagvan 15:00 tot 17:00 (na afspraak)
Zaterdaggesloten
Zondaggesloten
Maandag 25-01-2021van 10:00 tot 12:00 (na afspraak), van 15:00 tot 17:00 (na afspraak)
Dinsdag 26-01-2021van 15:00 tot 19:00 (na afspraak)
Woensdag 27-01-2021van 13:00 tot 17:00 (na afspraak)
Donderdag 28-01-2021gesloten
Vrijdag 29-01-2021van 15:00 tot 17:00 (na afspraak)
Zaterdag 30-01-2021gesloten
Zondag 31-01-2021gesloten
laden

Sluitingsdagen

Feestdag: 1 meizaterdag 1 mei 2021
Feestdag: 11 julizondag 11 juli 2021
21 juliwoensdag 21 juli 2021
15 augustuszondag 15 augustus 2021
Feestdag: 15 augustuszondag 15 augustus 2021
1 novembermaandag 1 november 2021
2 novemberdinsdag 2 november 2021
11 novemberdonderdag 11 november 2021
25 decemberzaterdag 25 december 2021
26 decemberzondag 26 december 2021
1 januarizaterdag 1 januari 2022
2 januarizondag 2 januari 2022

Waar kan je ons bereiken?