Trage Wegen Voorde

Wat werd er voor het project Trage Wegen al gedaan in Voorde?

logo wandellus VoordeDe evaluatiekaarten van Voorde werd tijdens verschillende infoavonden in 2015 voorgesteld aan de inwoners. Tijdens die infoavonden kwamen de aanwezigen te weten hoe ze in de weken nadien hun mening konden geven over elke weg (moet een bepaalde weg opnieuw open, moet er iets veranderen aan de bedding van een weg...) en hoe het tragewegenproject verder zal verlopen.

Op basis van de samenvatting van de evaluatiebundels gingen we in juni en oktober tijdens evaluatieavonden op zoek naar compromissen voor elke weg. Het resultaat is een adviesnota en een wenselijkheidskaart voor elke deelgemeente. Deze wenselijkheidkaart werd goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Tijdens een infovergadering op 26 maart 2018 werd de wandellus voor Voorde voorgesteld. Op zondag 26 augustus 2018 volgde de inwandeling, in samenwerking met de vzw De Puitenrijders.

Ontdek de wandellus.