Ticketgang Vrije Tijd

ALGEMENE VOORWAARDEN TICKETGANG – VRIJE TIJD NINOVE

Ticketgang is het online platform waarmee inschrijvingen kunnen gebeuren voor speelpleinwerking, sportkampen en workshops.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

De organisatoren van de vrijetijdsactiviteiten in Ninove kan je vinden op volgende locaties in de stad. De verantwoordelijken zullen je met raad en daad bijstaan voor al jouw vragen.

Sportdienst

Parklaan 15

9400  Ninove

054 33 93 97

sport@ninove.be

Jeugddienst

Parklaan 1

9400  Ninove

054 31 05 00

jeugd@ninove.be

Cultuurdienst

Oud Stijdersplein 6

9400  Ninove

054 50 52 84

cultuur@ninove.be

 

Bibliotheek

Graanmarkt 12

9400  Ninove

054 50 58 50

bib@ninove.be

Het is de bedoeling dat de inschrijving voor alle activiteiten van de verschillende diensten plaats kan vinden via één online gezinsaccount. 

 

II. INSCHRIJVING

Elke inschrijving houdt een goedkeuring in van de inschrijving- en deelnamevoorwaarden gesteld in deze algemene voorwaarden.

Algemene inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijven voor de vrije tijd in Ninove gebeurt online. Bij problemen kan je terecht op de jeugd- en/of sportdienst en/of cultuurdienst en/of bibliotheek zelf. Er kan niet telefonisch of via e-mail worden ingeschreven.

Dankzij het nieuwe elektronische platform waarmee de stad Ninove werkt, kan je na het aanmaken van een gezinsaccount inschrijven voor alle vrije tijd activiteiten die Ninove aanbiedt.

Meer informatie over de registratie zelf (aanmaken gezinsaccount) vind je in deze handleiding of bij bovengenoemde diensten.

Hoe je kan inschrijven voor specifieke activiteiten vind je hier.

Eventuele deelnamegelden worden bepaald in de verschillende retributiereglementen, goedgekeurde door de gemeenteraad.

Retributiereglement sportpromotieactiviteiten

Retributiereglement jeugddienst

Bij het online inschrijven wordt de privacy van uw persoonsgegevens gegarandeerd:

PRIVACY

De Stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht. Zie hier voor meer informatie.

De persoonsgegevens voor vrije tijd activiteiten van Ninove worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel Algemene verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd.

Met betrekking tot de personen die je inschrijft, worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mailadressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de vrije tijd activiteiten.

1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van vrije tijd en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven emailadres verzonden.

2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en mutualiteitsattesten of fiscale attesten bekomen.

U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.com of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Hever (Boortmeerbeek), België.

Waarvoor inschrijven?

Via de nieuwe online inschrijvingstool 'Ticketgang' kan u inschrijven voor vrije tijd activiteiten van de stad Ninove. Een overzicht van de activiteiten vind je terug op op de website van TicketGang (http://ninove.ticketgang.eu) waarlangs de inschrijvingen gebeuren.

Extra inschrijvingsgegevens

Naast algemene persoonsgegevens vragen we ook dat noodzakelijke medische informatie voor de begeleiding wordt doorgegeven. Uiteraard is deze medische informatie strikt vertrouwelijk.

Ook wordt gevraagd of er beelmateriaal mag genomen worden van u of uw kind. U kan deze toestemming op elk moment opnieuw intrekken. u heeft bovendien altijd het recht om het beeldmateriaal te bekijken en te laten verwijderen. Ook als u bezwaar maakt tegen spontane foto’s en sfeerbeelden waarop u te zien bent, zal de stad deze in de mate van het mogelijke uit de fotodatabank verwijderen. U neemt hiervoor contact op met de dienst communicatie. Meer info vindt u op de website van de stad: www.ninove.be/privacyverklaring.

Betaling

Bij elke online inschrijving voor een activiteit is er een onmiddellijke vraag tot betaling via een beveiligde online omgeving. Het is dus niet mogelijk in te schrijven zonder te betalen en dus m.a.w.: betaald is ingeschreven, en dus zekerheid van deelname!

De stad Ninove werkt met de UiTPAS Dender, onze klantenkaart. Meer info vind je hier.

 

III. ANNULATIE

Indien na inschrijving en betaling blijkt dat deelnemen niet meer mogelijk is, dient de activiteit telefonisch of via e-mail te worden geannuleerd.

Annulatie van een inschrijving is enkel mogelijk op basis van een geldig medisch attest. Elke annulatie gaat gepaard met een administratieve kost van 10% van het betaalde bedrag van de inschrijving, m.a.w.: bij een annulering op basis van een geldig medisch attest zal 90% van het betaalde bedrag worden terugbetaald.

Het onderbreken van een activiteit waarvoor werd ingeschreven, geeft, behalve bij ziekte of kwetsuur, GEEN recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Indien een meerdaagse activiteit omwille van medische redenen toch vroegtijdig moet worden beëindigd, heeft u recht op gedeeltelijke terugbetaling, eveneens verminderd met de administratieve kost (10%), mits het voorleggen van een medisch attest.

Zonder medisch attest is dus geen (gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijvingsgeld mogelijk.

 

IV. ACTIVITEITEN

Onder de vrije tijd activiteiten in Ninove vallen (voorlopig) de activiteiten van de jeugd- en sportdienst tijdens de schoolvakanties van de Vlaamse Gemeenschap.

Meer concrete informatie over de activiteiten van vrije tijd vind je hier.

 

V. LOCATIES

SPORTKAMPEN - algemeen

‘t Sportstekske

Parklaan 15, 9400 Ninove

De locatie kan variëren naargelang de activiteit

 

SPEELPLEINWERKING - algemeen

De Kuip

Parklaan 1, 9400  Ninove


Contact informatie