Subsidies jeugd

Subsidiereglement 

In het subsidiereglement vind je alle algemene bepalingen en meer informatie over onderstaande subsidies en aanvraagformulieren terug. Ook informatie over de betalingswijze van de subsidies, de startsubsidies en de overgangsmaatregelen vind je terug in het subsidiereglement. 


Basistoelage en werkingssubsidie 

Bij de aanvraag van basistoelagen en werkingssubsidies kan je zowel een forfaitaire basistoelage als een werkingssubsidie en een kampvervoersubsidie aanvragen. Verduidelijking bij het aanvraagformulier vind je onderaan het aanvraagformulier terug.

Huursubsidie 

Bij de aanvraag van huursubsidie kan je op basis van een kopie van het getekend huurcontract en met een bewijsstuk van betaling de helft van je huurgelden terugkrijgen in de vorm van een huursubsidie. Meer informatie vind je terug in het subsidiereglement. Download hier het aanvraagformulier voor huursubsidie. 

Infrastructuursubsidie

Bij de aanvraag van een infrastructuursubsidie kan je twee soorten aanvragen doen: categorie A voor onderhouds-, herstellings-, vernieuwings- en aanpassingswerken van maximum € 20.000 en categorie B voor de aankoop van grond of lokaal en nieuwbouw of renovatie van een jeugdlokaal of werken van meer dan € 20.000. In het aanvraagformulier vind je verdere informatie terug en wordt vermeld welke documenten je moet indienen.

Projectsubsidie 

Bij de aanvraag van een projectsubsidie kan je op basis van korte omschrijving van je project een projectsubsidie van maximum €500 aanvragen. Meer informatie en voorwaarden vind je terug in het subsidiereglement. Download hier het aanvraagformulier voor projectsubsidie. 

Erkenning als jeugdwerkinitiatief 

Bij de aanvraag tot erkenning als jeugdwerkinitiatief wordt gevraagd om enkele gegevens in te vullen en vragen te beantwoorden. Op basis van dit aanvraagformulier en de voorwaarden uit het subsidiereglement wordt al dan niet een erkenning als jeugdwerkinitiatief toegekend aan een jeugdvereniging.

Kadervormingssubsidie 

Bij de aanvraag van een kadervormingssubsidie wordt aan de hand van je persoonlijke gegevens, de gegevens van je jeugdvereniging en een bewijs van deelname aan een kadervorming in de vorm van een kadervormingssubsidie gezorgd voor een terugbetaling van de gemaakte onkosten. Download hier het aanvraagformulier voor kadervormingsubsidie.

Meer info nodig?

Heb je nog vragen over jeugdwerksubsidies? Contacteer dan de jeugddienst door te mailen naar jeugd@ninove.be of te bellen naar 054 50 56 57.


Contact informatie