Speelstraten

Elk jaar geven we de kinderen de kans om naar hartelust op straat te spelen in hun eigen buurt.

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is het mogelijk om een straat als speelstraat in te richten waardoor ze tussen bepaalde uren volledig is afgesloten van het verkeer. Enkel bewoners mogen de straat in, maar dan wel stapvoets.

Om in aanmerking te komen als speelstraat moet deze gelegen zijn: 

  • in een omgeving waar de snelheid beperkt is tot 50 km/uur
  • in een straat of wijk met overheersend woonkarakter
  • in een straat waar geen doorgaand verkeer passeert
  • in een straat waar geen geregeld openbaar vervoer passeert

Het spreekt voor zich dat meerderheid van bewoners uit de directe omgeving dit initiatief volmondig moeten steunen. Daarom wordt gevraagd bij elke aanvraag een enquêteformulier in te dienen waaruit blijkt dat de buurtbewoners uit de straat en de directe omgeving akkoord gaan met de inrichting van een speelstraat. Elke speelstraat moet eveneens één of meerdere straat- of wijkverantwoordelijken aanduiden die voor een vlotte communicatie zorgen en toezicht houden op het geheel.

Meer info lees je in het reglement. Het aanvraagformulier moet vóór 10 juni ingediend worden bij de jeugddienst. Vul de namen van de verantwoordelijke(n) in, de straatnaam en de dagen en uren waarop de speelstraat kan ingericht worden. Ook het enquêteformulier buurtbewoners moet bij de aanvraag gevoegd worden. Alle info mag gemaild worden naar jeugd@ninove.be of bezorgd worden aan de collega's van de jeugddienst door binnen te springen in jeugdcentrum De Kuip tijdens de openingsuren van de jeugddienst. 


Contact informatie