Raadpleging archief

Wie archiefstukken wil raadplegen, maakt hiervoor een afspraak.

Het stadsarchief stelt archiefstukken ter beschikking en geeft je uitleg over de stukken, maar doet geen historisch onderzoek. De archiefstukken kan je raadplegen in de leeszaal. De inzage is gratis. Stukken worden niet uitgeleend, tenzij voor tentoonstellingen. Bij het eerste bezoek vul je een inlichtingenfiche is. Bij elk volgend bezoek vul je het leeszaalregister in.

Kopieën worden enkel door het archiefpersoneel genomen. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. Fotograferen of filmen van archiefstukken mag enkel na uitdrukkelijke goedkeuring van het archiefpersoneel.

Neem je informatie en/of reproducties uit het stadsarchief op in een publicatie dan vragen wij je om het Stadsarchief Ninove als vindplaats te vermelden. Graag ontvangen wij ook een exemplaar van jouw publicatie.

Voor je een bezoek brengt aan het Stadsarchief, vragen wij je om het leeszaalreglement door te nemen. Het leeszaalreglement regelt de relatie tussen het Stadsarchief en de gebruiker. Het reglement bevat de afspraken in verband met de dienstverlening in de leeszaal en de regels inzake openbaarheid van bestuur.

Indien het niet mogelijk is om je te verplaatsen naar de leeszaal, kunnen genealogische opzoekingen tegen betaling door het archiefpersoneel worden gedaan. Het tarief voor het opzoeken van genealogische gegevens is vastgesteld in het retributiereglement op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties.


Contact informatie