Raadpleging archief

Raadpleging archief in coronatijden

Wie archiefstukken wil raadplegen, maakt hiervoor een afspraak. Om de veiligheid te garanderen is het aantal werkplekken om de collectie te raadplegen beperkt tot één. Je kan een plaats reserveren door te telefoneren of door een mailtje te sturen. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Behalve het dragen van het mondmasker worden ook volgende maatregelen zowel voor als achter de schermen toegepast:

  • Afstand houden van elkaar is en blijft de norm
  • Alle gebruikte tafels en stoelen in de leeszaal worden regelmatig grondig gereinigd en gedesinfecteerd
  • Boeken en dossiers worden pas na een embargo van 24 uur in het magazijn of in de leeszaal teruggeplaatst. Pas nadien kan je ze opnieuw raadplegen
  • Blijf thuis als je je ziek voelt

Om een bezoek aan de leeszaal zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, vragen we om de dossiers die je wil raadplegen op voorhand telefonisch of via mail te reserveren. 

Vanop afstand kunnen we je ook steeds verder helpen. Indien mogelijk nemen we scans van de documenten en bezorgen we je alles digitaal. Als je precies weet wat je nodig hebt, hoef je dus niet naar het archief te komen.

Algemene richtlijnen

Het stadsarchief stelt archiefstukken ter beschikking en geeft je uitleg over de stukken, maar doet geen historisch onderzoek. De archiefstukken kan je raadplegen in de leeszaal. De inzage is gratis. Stukken worden niet uitgeleend, tenzij voor tentoonstellingen. Bij het eerste bezoek vul je een inlichtingenfiche is. Bij elk volgend bezoek vul je het leeszaalregister in.

Kopieën worden enkel door het archiefpersoneel genomen. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. Fotograferen of filmen van archiefstukken mag enkel na uitdrukkelijke goedkeuring van het archiefpersoneel.

Neem je informatie en/of reproducties uit het stadsarchief op in een publicatie dan vragen wij je om het stadsarchief Ninove als vindplaats te vermelden. Graag ontvangen wij ook een exemplaar van jouw publicatie.

Voor je een bezoek brengt aan het stadsarchief, vragen wij je om het leeszaalreglement door te nemen. Het leeszaalreglement regelt de relatie tussen het stadsarchief en de gebruiker. Het reglement bevat de afspraken in verband met de dienstverlening in de leeszaal en de regels inzake openbaarheid van bestuur.

Indien het niet mogelijk is om je te verplaatsen naar de leeszaal, kunnen genealogische opzoekingen tegen betaling door het archiefpersoneel worden gedaan. Het tarief voor het opzoeken van genealogische gegevens is vastgesteld in het retributiereglement op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties.


Contact informatie