Plein abdijsite

Het plein aan de abdijsite, ter hoogte van de Kloosterweg, krijgt een volledige make-over.

Op donderdag 27 januari 2022 was er een digitaal infomoment om de plannen aan de inwoners voor te stellen. Je kan de integrale sessie hieronder herbekijken.

Op donderdag 8 september 2022 vond een infomoment plaats rond het archeologisch onderzoek voorafgaand aan de werken. Bekijk hier de powerpointpresentatie van dit infomoment.

Als alles volgens planning verloopt (goedkeuring gemeenteraad, aanbesteding ...) kunnen de werken van start gaan in 2023.

Opgravingen langs de Kloosterweg

In opdracht van de Stad Ninove voert de Dienst Archeologie van SOLVA een onderzoek uit in de Kloosterweg in Ninove. De aanleg van een nieuwe pleininfrastructuur met grote regenwaterbekkens en de aanleg van nieuwe rioleringen zullen voor een grote verstoring van de ondergrond zorgen. Omwille van het grote archeologische potentieel van de locatie, drong een onderzoek zich op. Archeologen kiezen immers niet zomaar waar ze graven: het archeologisch proces is steeds onderdeel van het bouwproces. Pas als er werkzaamheden zullen plaatsvinden waarbij archeologische sporen te verwachten zijn, kan er opgegraven worden. Zo’n onderzoek gebeurt altijd voorafgaand aan de werken.

De twee eerste fases van de opgraving zijn afgerond. Lees hier de voornaamste resultaten.

Wat nu?

Ondertussen gaan de opgravingen verder in de Kloosterstraat en de aanpalende zones waar de werken voorzien zijn. Na het afronden van het veldwerk worden alle gegevens gebundeld en neergeschreven in een verslag. De combinatie van doorgedreven onderzoek en de toepassing van de nieuwste natuurwetenschappelijke methodes zal kunnen leiden tot een belangrijke aanvulling van de bestaande kennis van de abdij en de geschiedenis van Ninove.

Wens je nog meer info over de opgravingen langs de Kloosterweg? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.


Digitaal infomoment plein Abdijsite

Simulatie abdijsite

Simulatie abdijsite

Simulatie abdijsite

Simulatie abdijsite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact


Contact informatie