Plein abdijsite

Op 2 oktober 2023 start de aanleg van het nieuwe Abdijplein langs de Kloosterweg. De komende 7 maand wordt de zone volledig heringericht tot een aangenaam verblijfsplein met respect voor de historische omgeving.

Er zal gestart worden met de aanleg van de riolering, een bufferbekken en de nutsleidingen. In laatste fase zullen de verhardingen aangelegd worden alsook de nieuwe trappenpartij naar de hoofdinkom van de kerk.

In het voorjaar van 2024 zou het plein moeten afgewerkt zijn. 

Fasering

  • 2 oktober: start werken. Vanaf dan is de zone tussen Dam, Kerkplein en de Abdijstraat de werfzone voor de aanleg van het nieuwe plein en is er geen doorgang meer mogelijk, ook niet voor voetgangers en fietsers! Deze werken zullen ongeveer 7 maanden duren (tot het voorjaar van 2024).
  • 2 - 13 oktober: aansluiting op de riolering in Dam, waardoor deze tijdelijk plaatselijk afgesloten wordt en de rijrichting van Dam tussen Geraardsbergsestraat en Bleekstraat omgekeerd wordt. Op de omleidingswegen zal parkeerverbod ingesteld worden
  • 13 oktober - 27 oktober: nutswerken in de Kloosterweg en op het Kerkplein. Deze zullen gefaseerd uitgevoerd worden, doorgaand verkeer op het Kerkplein blijft mogelijk.

Wat voorafging

Op donderdag 27 januari 2022 was er een digitaal infomoment om de plannen aan de inwoners voor te stellen. Je kan de integrale sessie hieronder herbekijken.

Op donderdag 8 september 2022 vond een infomoment plaats rond het archeologisch onderzoek voorafgaand aan de werken. Bekijk hier de powerpointpresentatie van dit infomoment.

De archeologische opgravingen in de werfzone vonden plaats van oktober 2022 tot april 2023. De resultaten kan je raadplegen via de website van Solva.

Intussen werd het project ook verder voorbereid : er werd een omgevingsvergunning bekomen, een deel van het plein werd overgedragen naar het openbaar domein, de werken werden aanbesteed en aannemer Pevenage uit Zottegem werd aangesteld om de aanleg van het nieuwe Abdijplein uit te voeren.

Digitaal infomoment plein Abdijsite

Simulatie abdijsite

Simulatie abdijsite

Simulatie abdijsite

Simulatie abdijsite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact


Contact informatie