Plein abdijsite

Op 2 oktober 2023 start de aanleg van het nieuwe Abdijplein langs de Kloosterweg. De zone wordt volledig heringericht tot een aangenaam verblijfsplein met respect voor de historische omgeving.

Verwacht wordt dat het plein tegen het bouwverlof van juli afgewerkt zal zijn.

Fasering

November 2023 - Maart 2024

Het bufferbekken werd gebouwd onder het plein, de ondergrondse technische ruimte werd geplaatst en de laatste rioleringswerken langs de Abdijkerk worden uitgevoerd.

April – Juni 2024

Er wordt gestart met de opbouw van het plein.

  • technische installatie van de nevelfontein
  • openbare verlichting
  • camerabewaking
  • aanleg onderfundering, fundering en verharding in kasseien
  • aanleg groenzones
  • trappenpartij en zitbanken in natuursteen

De werfzone blijft gedurende deze werken ontoegankelijk voor alle verkeer, ook  voor voetgangers en fietsers. Verwacht wordt dat het plein tegen het bouwverlof van juli afgewerkt zal zijn.

Wat voorafging

Op donderdag 27 januari 2022 was er een digitaal infomoment om de plannen aan de inwoners voor te stellen. Je kan de integrale sessie hieronder herbekijken.

Op donderdag 8 september 2022 vond een infomoment plaats rond het archeologisch onderzoek voorafgaand aan de werken. Bekijk hier de powerpointpresentatie van dit infomoment.

De archeologische opgravingen in de werfzone vonden plaats van oktober 2022 tot april 2023. De resultaten kan je raadplegen via de website van Solva.

Intussen werd het project ook verder voorbereid : er werd een omgevingsvergunning bekomen, een deel van het plein werd overgedragen naar het openbaar domein, de werken werden aanbesteed en aannemer Pevenage uit Zottegem werd aangesteld om de aanleg van het nieuwe Abdijplein uit te voeren.

In oktober 2023 startten de werken. 

Digitaal infomoment plein Abdijsite

Simulatie abdijsite

Simulatie abdijsite

Simulatie abdijsite

Simulatie abdijsite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact


Contact informatie