Klachten over het systeem? Richt je tot de ombudsdienst inschrijvingen

De werking van de Ombudsdienst inschrijvingen wordt geregeld in een reglement van orde, opgesteld door de initiatiefnemer van het aanmeldingssysteem.

De ombudsdienst inschrijvingen staat in voor de eerstelijnsbehandeling van:

  • klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing.
  • vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie.
  • de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure.

In geval van een klacht, een vaststelling over een technische fout of een zuiver materiële vergissing of de vraag over de erkenning van een uitzonderlijke situatie kan je terecht bij de organisator van de aanmeldingsprocedure.
Je kan via het webformulier je klacht, vaststelling of vraag indienen.

Ben je niet akkoord met de beslissing van de ombudsdienst inschrijvingen, dan kan je klacht indienen bij de Commissie leerlingenrechten.

 


Contact informatie