Meldingen en klachten

Melding

Een put in de weg of het fietspad? Onderhoud van openbaar groen nodig? Ontbrekende wegsignalisatie of sluikstort? Voor dergelijke meldingen kan je dit online melden via het meldingsformulier of telefonisch melden op het nr. 054 50 54 00.

Meldingen

Heb je een vraag of algemene opmerking voor een stadsdienst? Dan kan je die altijd rechtstreeks naar de dienst zelf mailen, of naar stadsbestuur@ninove.be.

Voor sommige meldingen kan je je meteen richten tot de nutsmaatschappij.

 • Defecte straatverlichting (lokale openbare verlichting) | Fluvius
  online meldingsformulier of 0800 635 35
 • Defecte straatverlichting en infrastructuur gewestweg (o.m. Expresweg, Brusselsesteenweg ...) | Agentschap Wegen en Verkeer
  online meldingsformulier of bel het gratis nummer van de Vlaamse overheid 1700
 • Gasreuk | Fluvius
  0800 650 65
 • Stroomonderbreking | Fluvius
  078 35 35 00
 • Storing van watervoorziening | De Watergroep
  online meldingsformulier of 02 238 96 99

Milieuklachten

Klachten rond milieu (verbranden van afval, terugkerende klachten rond sluikstorten enz.) meld je best bij de dienst leefmilieu en de GAS-vaststeller.

Milieuklachten

Bouwovertredingen

Voor bouwovertredingen kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening (054 50 50 50)

Bouwovertredingen

Klachten

Heb je eerder al melding gemaakt van een probleem en werd dit niet goed opgevolgd of heb je een andere klacht over de werking van de stadsdiensten dan kan je klacht indienen bij de klachtenbehandeling van de stad (digitaal formulier of klachten@ninove.be).

Klachten

De stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht. Voor meer informatie, zie www.ninove.be/privacyverklaring.

Een overzicht: