Meldpunt klachten bouwovertreding

Wanneer iemand zonder vergunning vergunningsplichtige werken uitvoert, begaat hij/zij een bouwmisdrijf.

Klachten over bouwmisdrijven kunnen schriftelijk gemeld worden via een standaard formulier aan de dienst ruimtelijke ordening.

Voor onmiddellijke tussenkomst moet de politie gecontacteerd worden.


Contact informatie