Elektronische identiteitskaart (eID)

Maak een afspraak

Met een eID kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland. Voor de Europese landen en voor sommige landen daarbuiten is het dus ook een geldig reisdocument.

De eID heeft de grootte van een bankkaart en beschikt over een chip waarop de persoonsgegevens verwerkt zijn. Het adres is digitaal leesbaar op de chip. Op de kaart zijn ook digitale certificaten van je elektronische handtekening voorzien, waardoor je je elektronisch kan identificeren bij verschillende instanties zoals internet of publieksloketten en ook een digitale handtekening kan plaatsen onder documenten.

Voorwaarden

Alle Belgen ouder dan 12 jaar moeten houder zijn van een eID, tenzij ze nog een geldige kids-ID hebben. Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht je identiteitskaart steeds op zak te hebben!

Procedure

Je ontvangt een uitnodiging of je komt op eigen initiatief naar de dienst burgerzaken als je de kaart vroeger wil. Een drietal weken na de aanvraag, ontvang je een omslag met een PIN- en PUKcode. Dit is de uitnodiging om je eID af te halen en met je code de certificaten te activeren bij de dienst burgerzaken.

Bewaar de PIN- en PUKcode zorgvuldig!

Meebrengen

Bij de aanvraag van je eID:

 • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maand oud). De kwaliteit wordt heel streng beoordeeld!
 • je oude identiteitskaart of bij diefstal, je proces-verbaal van de politie

Bij het afhalen van je eID:

 • PIN- en PUKcode
 • oude identiteitskaart of bij diefstal, je proces-verbaal van de politie

Bedrag

23,50 euro (gelieve dit bedrag met bancontact te betalen)

Uitzonderingen

PIN- en PUK-code

Met de eID kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden, zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PINcode (Personal Identification Number).

Wat indien je de PINcode niet meer weet?

 • je kreeg bij het activeren van je kaart de mogelijkheid je pincode te wijzigen naar een persoonlijke code. Het zou dus kunnen dat je de code wel kent. Dat kan altijd getest worden bij de dienst burgerzaken.
 • als je de PUKcode nog wel hebt, maar de PINcode niet meer, kan aan de hand van de PUKcode een nieuwe PINcode worden aangevraagd. Dat is kosteloos en gebeurt bij de dienst burgerzaken.
 • als je beide codes niet meer hebt, kan je nieuwe codes aanvragen bij de dienst burgerzaken, kostprijs 5 euro. Je wordt verwittigd zodra de nieuwe codes in ons bezit zijn. Dit duurt zo'n tweetal weken.

Is je identiteitsdocument verloren of gestolen?

Blokkeer je identiteitsdocument via DOC STOP!

Doc Stop helpdesk biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag, zeven dagen op zeven het verlies of de diefstal van identiteitsdocumenten te melden en te blokkeren. De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik te voorkomen.

 • bij verlies van je identiteitskaart meld je dit zo snel mogelijk aan de dienst burgerzaken. Je krijgt dan een attest dat je identiteitskaart voorlopig vervangt. (Opgelet! Dit document is enkel geldig in België) 
 • bij diefstal van je identiteitskaart doe je zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Zij maken dan een proces-verbaal op van de diefstal. Daarna meld je je aan bij de dienst burgerzaken. Hier krijg je een attest dat je identiteitskaart voorlopig vervangt. (Opgelet! Dit document is enkel geldig in België)

Wat wanneer de chip defect is?

De kaart kan beschouwd worden als beschadigd wanneer haar functionaliteiten onbruikbaar zijn. Dit kan zijn omdat je ze niet met zorg behandeld hebt. In dat geval is de vervanging van de kaart voor jouw rekening.

Wanneer de dienst burgerzaken een fabricagefout aan de kaart vermoedt, wordt contact opgenomen met de Belpic-helpdesk van het Rijksregister. Als vastgesteld wordt dat de kaart defect is als gevolg van een duidelijke productiefout, zullen de kosten voor het hervervaardigen van deze kaart ten laste genomen worden door het productiecentrum (en niet van jou als burger). Je moet dan een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Wat als je niet meer in staat bent persoonlijk naar de dienst burgerzaken te komen, je vingerafdruk of jouw handtekening te plaatsen?

Contacteer de dienst burgerzaken in één van deze gevallen:

 • je kan je vingerafdrukken niet plaatsen
 • je kan je handtekening niet plaatsen
 • je kan je niet meer verplaatsen naar het stadhuis

Spoedprocedure

Wie zijn kaart sneller wil, kan gebruikmaken van de spoedprocedure. 

 • Voor de spoedprocedure met levering bij Binnenlandse Zaken - kaart zelf op te halen in Brussel (ophaling dag +1): 157 euro
 • Voor de spoedprocedure met levering in het stadhuis (levering dag+1): 122 euro
Maak een afspraak

Contact