Kids-ID

De kids-ID is een officieel elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jongeren dan 12 jaar. De identiteitskaart heeft een geldigheid van 3 jaar.  De kaart bevat verschillende identiteitsgegevens en een foto van het kind. Ze is ook voorzien van meerdere veiligheidselementen die pogingen tot vervalsing bemoeilijken. Het is een geldig reisdocument waarmee kinderen kunnen reizen in landen van de Europese Unie en in sommige landen daarbuiten. Wanneer je naar een land reist waar de kids-ID niet geldig is, moet je een nationaal paspoort aanvragen.

De kids-ID is niet verplicht! Het is echter wel verplicht wanneer het kind naar het buitenland gaat (tenzij het kind een nationaal paspoort heeft).

Voorwaarden

Als je een kids-ID wil aanvragen moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
  • je moet samen met het kind de kids-ID aanvragen

Procedure

Vermits de kids-ID niet verplicht is, ontvang je dus ook geen uitnodiging wanneer de kaart is vervallen! Je komt op eigen initiatief naar de dienst burgerzaken, waar het kind gedomicilieerd is, indien je een kaart wenst.

De aanvraag gebeurt door één van de ouders, die zich samen met het kind aanbiedt bij de dienst burgerzaken, 2 à 3 weken later ontvang je een PIN- en/of PUKcode waarmee één van de ouders de kids-ID kan komen afhalen.

Meebrengen

  • een recente pasfoto. De kwaliteit wordt heel streng beoordeeld!
  • het oude identiteitsbewijs of kids-ID of het attest van verlies of diefstal.
  • je kind moet meekomen voor identificatie

Bedrag

11,50 euro (dit bedrag kan ook met bancontact betaald worden)

Uitzonderingen

Hallo ouders

De kaart biedt kinderen een extra bescherming in noodgevallen! De dienst 'hallo ouders' (tel. 078 150 350), verbonden aan de kids-ID, kan gratis geactiveerd worden op hun site en dat in een handomdraai. Eenmaal geactiveerd, kan elke volwassene die jouw kind in nood vindt, het 'hallo ouders' nummer bellen dat zich op de achterzijde van de kids-ID bevindt.  De opgegeven nummers worden in volgorde van belangrijkheid gebeld.

Is je identiteitsdocument verloren of gestolen?

Blokkeer je identiteitsdocument via DOC STOP!

Doc Stop helpdesk biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag, zeven dagen op zeven het verlies of de diefstal van identiteitsdocumenten te melden en te blokkeren. De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik te voorkomen. Je moet dan ook zo snel mogelijk contact opnemen met het dichtstbijzijnde politiekantoor.

Als je de kaart binnen de zeven dagen terugvindt, breng dan de dienst burgerzaken op de hoogte. De kaart kan dan opnieuw geactiveerd worden. Wordt je kaart niet teruggevonden binnen de 7 dagen, dan is de annulatie definitief. Je zal een uitnodiging ontvangen om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Spoedprocedure

Wie zijn kaart sneller wil, kan gebruik maken van spoedprocedure dringend of zeer dringend. Uiteraard ligt de kostprijs hierbij wel hoger.


Contact

Activiteiten zoeken