Kids-ID

Maak een afspraak

De kids-ID is een officieel elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. De identiteitskaart heeft een geldigheid van 3 jaar.  De kaart bevat verschillende identiteitsgegevens en een foto van het kind. Ze is ook voorzien van meerdere veiligheidselementen die pogingen tot vervalsing bemoeilijken. Het is een geldig reisdocument waarmee kinderen kunnen reizen in landen van de Europese Unie en in sommige landen daarbuiten. Wanneer je naar een land reist waar de kids-ID niet geldig is, moet je een nationaal paspoort aanvragen.

De kids-ID is niet verplicht! Het is echter wel verplicht wanneer het kind naar het buitenland gaat (tenzij het kind een nationaal paspoort heeft).

Voorwaarden

Als je een kids-ID wil aanvragen moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
  • je moet samen met het kind de kids-ID aanvragen

Procedure

Vermits de kids-ID niet verplicht is, ontvang je dus ook geen uitnodiging wanneer de kaart is vervallen! Je komt op eigen initiatief naar de dienst burgerzaken, waar het kind gedomicilieerd is, indien je een kaart wenst.

De aanvraag gebeurt door één van de ouders, die zich samen met het kind aanbiedt bij de dienst burgerzaken, 2 à 3 weken later ontvang je een PIN- en/of PUKcode waarmee één van de ouders (of een derde met volmacht) de kids-ID kan komen afhalen.

Meebrengen

  • 1 recente pasfoto. De kwaliteit wordt heel streng beoordeeld!
  • het oude identiteitsbewijs of bij diefstal, het proces-verbaal van de politie
  • je kind moet verplicht meekomen voor identificatie
  • Ingevuld en getekend volmachtformulier als iemand anders de kids-ID komt ophalen

Bedrag

12,50 euro (gelieve dit bedrag met bancontact te betalen)

Uitzonderingen

Hallo ouders

De kaart biedt kinderen een extra bescherming in noodgevallen! De dienst 'hallo ouders' (tel. 078 150 350), verbonden aan de kids-ID, kan gratis geactiveerd worden op www.halloouders.be en dat in een handomdraai. Eenmaal geactiveerd, kan elke volwassene die je kind in nood vindt, het 'hallo ouders' nummer bellen dat zich op de achterzijde van de kids-ID bevindt.  De opgegeven nummers worden in volgorde van belangrijkheid gebeld.

Is je identiteitsdocument verloren of gestolen?

Blokkeer je identiteitsdocument via DOC STOP!

Doc Stop helpdesk biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag, zeven dagen op zeven het verlies of de diefstal van identiteitsdocumenten te melden en te blokkeren. De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik te voorkomen.

  • bij verlies van de kids-ID meld je dit zo snel mogelijk aan de dienst burgerzaken. Je krijgt dan een attest mee dat de kids-ID voorlopig vervangt. (Opgelet! Dit document is enkel geldig in België)
  • bij diefstal van de kids-ID doe je zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Zij maken een proces-verbaal van de diefstal op. Daarna meld je je aan bij de dienst burgerzaken. Deze dienst geeft je een attest dat je identiteitskaart voorlopig vervangt. (Opgelet! Dit document is enkel geldig in België)

Spoedprocedure

Wie zijn kaart sneller wil, kan gebruik maken van spoedprocedure. 

  • Voor de spoedprocedure met levering bij Binnenlandse Zaken- zelf op te halen te Brussel (ophaling dag +1): 152 euro
  • Voor de spoedprocedure met levering stadhuis (levering dag+1): 115 euro
Maak een afspraak

Contact