Gewestplan

Gewestplannen en gewestplanwijzigingen zijn door de federale of Vlaamse overheid vastgesteld. Zij geven bepaalde bestemmingen aan het grondgebied. Zo heb je onder meer zones voor wonen (rood), natuur (groen), landbouw (geel). Momenteel worden geen gewestplanwijzigingen meer doorgevoerd. Bestemmingen of bestemmingswijzigingen worden nu vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De gewestplannen blijven wel gelden op de plaatsen waar ze (nog) niet vervangen zijn door deze nieuwe RUP's.

Je kan de gewestplannen raadplegen op de website van Geopunt Vlaanderen.


Contact informatie