Fuifzaal De Kuip


Wat?

In de kelderverdieping van jeugdcentrum De Kuip is de fuifzaal gevestigd. De zaal heeft een capaciteit van maximum 500 personen en heeft volgende afmetingen en voorzieningen:

 • fuifzaal (24,61 m x 13,85 m)
 • inkomgedeelte (17,68 m x 7,69 m)
 • sanitair op het gelijkvloers
 • drankenberging
 • materiaalberging
 • artiestenloge met sanitair
 • backstage ruimte
 • geluidsmeter

Waar?

Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, 9400 Ninove.

Hoe kan ik reserveren?

Wil je fuifzaal De Kuip reserveren? Vul dan dit  aanvraagformulierin en bezorg het aan de jeugddienst via jeugd@ninove.be

Nadien ontvang je belangrijke bijlagen die ingevuld moeten worden, een contract en een factuur.

De sleutel haal je zelf af bij de jeugddienst.

Voor wie?

Iedereen kan de fuifzaal reserveren (verenigingen, scholen, particulieren, bedrijven...). 
De huurders worden opgedeeld in twee categorieën: 
 
 • Categorie A: voor verenigingen en privé initiatieven met een niet-commercieel doel. Een niet-commercieel tarief geldt voor activiteiten waarbij een toegangsgeld minder dan 15 euro wordt gevraagd. Het tarief wordt toegepast voor niet-commerciële activiteiten van:
  • door de stad erkende verenigingen, beheersorganen, adviesraden en dorpsraden.
  • door de stedelijke feestcommissie erkende carnavalsverenigingen en carnavalsinstanties.
  • Ninoofse scholen en instellingen.
  • Ninoofse kunstenaars en andere individuele gebruikers.
 • Categorie B: voor bedrijven en initiatieven met commercieel doel. Een commercieel tarief geldt voor activiteiten die als commercieel worden beschouwd. Dit wil zeggen:
  • activiteiten van natuurlijke personen of rechtspersonen die een nijverheids- of handelsactiviteit uitoefenen.
  • activiteiten die een winstgevend karakter hebben of verkooppromotie tot doel hebben.
  • activiteiten waarbij een toegangsgeld gelijk aan of hoger dan 15 euro wordt gevraagd.

Zowel voor de toepassing van het niet-commercieel tarief (categorie A) als van het commercieel tarief (categorie B) wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruikers uit Ninove en gebruikers van buiten Ninove. Het tarief wordt verhoogd met 100% voor alle gebruikers van buiten Ninove.

Hoeveel kost de huur?

Voor het bepalen van de retributie wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds fuiven, bals en optredens, en anderzijds andere activiteiten zoals bvb. vormende en socio-culturele activiteiten, beurzen, commerciële activiteiten.
 
Voor deorganisatie van fuiven, bals en optredens wordt de retributie voor het gebruik van de volledige fuifzaal vastgesteld per dag.
 
De gebruiker kan - indien beschikbaar - de accommodatie huren gedurende extra dagen meteen aansluitend aan de activiteit, hetzij voor, hetzij na, met als doel het opstellen en/of afbreken van het materiaal en de versieringen. Voor deze extra dag(en) wordt een toeslag van € 50 per dag aangerekend.
 
 Categorie ACategorie B
Fuifzaal in het kader van fuiven, bals en optredens€ 400€ 1000
Fuifzaal extra dag opbouw/afbraak (niet publiek toegankelijk)€ 50€ 100 
Voor alle andere activiteiten wordt de retributie voor het gebruik van de fuifzaal vastgesteld per dagdeel. De fuifzaal kan voor volgende dagdelen gehuurd worden:
 • Voormiddag: 08.00 – 13.00 uur
 • Namiddag: 13.00 – 18.00 uur
 • Avond: 18.00 – einde activiteit
Ook in het kader van deze activiteiten kan de gebruiker, indien beschikbaar, de accommodatie huren gedurende extra dagen meteen aansluitend aan de activiteit, hetzij voor, hetzij na, met als doel het opstellen en/of afbreken van het materiaal en de versieringen. Voor deze extra dag(en) wordt een toeslag van € 50 per dag aangerekend.
 
 Categorie ACategorie B
Fuifzaal per dagdeel€ 25€ 150 
Fuifzaal extra dag opbouw/afbraak (niet publiek toegankelijk)€ 50€ 100 
Inbegrepen in het tarief:
 • de huur van de zaal en het exploitatiemateriaal
 • de billijke vergoeding
 • brandverzekering
 • voor verenigingen en privé initiatieven binnen Ninove met niet-commercieel doel (categorie A) zijn professionele securitykrachten inbegrepen
Niet inbegrepen in het tarief:
 • SABAM voor fuiven, bals en optredens
 • reinigen van de toiletten, drankenberging en zaal, inclusief de vloer
 • het verwerken en verwijderen van afval
 • huren/aanvragen van een afvalcontainer
 • verzekering van alle voorwerpen en/of materiaal aangewend voor het inrichten van een activiteit/fuif
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • klank- en lichtinstallatie
 • tafels en stoelen
 • podiumelementen
 • voor fuiven, bals en optredens van bedrijven en initiatieven met commercieel doel (categorie B), zowel binnen als buiten Ninove, en voor verenigingen en privépersonen buiten Ninove zijn geen professionele securitykrachten inbegrepen.

Praktische afspraken 

 • Aanvragen moeten minstens 3 maand voor het plaatsvinden van de activiteit ingediend worden.
 • Als organisator ben je verantwoordelijk voor het meenemen en verwerken van alle afval. Op de website van IlvA vind je meer info over afvalcontainers en kan je het formulier downloaden om een container te reserveren. 
 • Als organisator ben je verantwoordelijk om erop toe te zien dat er in het volledige gebouw niet wordt gerookt.
 • De meerderjarige verantwoordelijke organisator moet erop toezien dat alle veiligheidsmaatregelen nageleefd worden en is verantwoordelijk voor het toezicht op netheid en voorkomen van beschadigingen aan de gehuurde infrastructuur.
 • In functie van de brandveiligheid mag geen enkele deur geblokkeerd worden en geen enkele uitgang versperd worden.

Andere praktische afspraken en info vind je terug in ons retributie- en huishoudelijk reglement

Vragen?

Twijfel je nog of wil je de zaal eerst eens bezoeken? Maak dan een afspraak bij de jeugddienst en breng gerust een bezoekje! De jeugddienst is bereikbaar via jeugd@ninove.be of op het nummer 054 50 56 56


Contact informatie