Fabeltasite

Nieuwe invulling voor Fabeltasite en omgeving

fabelta

De Provincie en de stad Ninove slaan de handen in elkaar om samen met de privé-eigenaar een ontwikkelingsvisie op te maken voor de voormalige Fabeltasite en haar ruimere omgeving. De Provincie is initiatiefnemer en coördinator van het project.

We bekijken wat de mogelijkheden en de noden zijn voor een toekomstige ontwikkeling. In dit proces mogen ook de Ninovieters niet ontbreken omdat de ontwikkelingen op de site ook een belangrijke invloed kunnen hebben op de stad als geheel. De Provincie en de stad willen de bevolking zo veel mogelijk op de hoogte houden, maar vooral ook luisteren naar hun mening.

Enkele principes als kader

De partners hebben samen een brownfieldconvenant opgemaakt. Hierin staan de belangrikste voorwaarden en ambities van de verschillende partners voor de ontwikkeling van de Fabeltasite. Dat vormt dus het kader van dit project, maar ook van het participatietraject. Alle ideeën zijn welkom, maar moeten wel rekening houden met deze principes. Het document kan je onderaan raadplegen.

Participatietraject

In 2015 gaven we het startsein van het participatietraject. Tijdens de Autovrije Zondag kwamen heel wat nieuwsgierige Ninovieters een kijkje nemen in de Fabriekstraat. Daar konden passanten vragen stellen en ideeën geven over de toekomst van het gebied. Nadien werd een ontwerpend onderzoek uitgevoerd. Dat heeft de kerngroepleden geïnspireerd om enkele keuzes te maken. Het resultaat van dat ontwerpend onderzoek vind je rechts op deze pagina onder 'Documenten'.

Infomarkt en stadsdebat

We organiseerden op zondag 8 januari een infomarkt in het stadhuis van Ninove. Alle nieuwsgierigen konden tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie meer info krijgen over het project.

Nadien gingen we in debat op 1 en 16 februari 2017. Tijdens het stadsdebat namen we de tijd om met de Ninovieter rond de tafel te zitten en te luisteren naar zijn inbreng. De inwoners kregen de kans om te debatteren over thema's zoals wonen, architectuur, mobiliteit, openbaar domein, duurzaamheid en klimaatgezondheid.

Het resultaat van die debatten is een brede waaier van innovatieve ideeën, enkele bedenkingen en kritische vragen. Een overzicht van de veelgestelde vragen en een antwoord hierop vind je via de documenten onderaan. Een overzicht van alle input vind je via het participatieverslag.

Opmaak Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)

Geïnspireerd door de input van de Ninovieter tijdens het voorbije participatietraject, hebben de partners enkele principes vastgelegd. Die principes zijn de basis voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Dat is een plan waarmee de provincie de ruimtelijke bestemming vastlegt voor een concreet gebied. Eens die bestemming juridisch vast ligt, kan de effectieve realisatie beginnen.

Publieke raadpleging

De opmaak van een PRUP loopt volgens een wettelijke procedure. Enkele inspraakmomenten zorgen ervoor dat alle betrokkenen hun mening kunnen geven. Een eerste fase is de publieke raadpleging van de startnota die loopt in de periode juli tot september. Alle info lees je op de website van de provincie: www.oost-vlaanderen.be/ninovefabelta terugvinden. Je kan als betrokkene je opmerkingen formeel indienen.

Om je hierover voldoende te informeren, is er een publieksmoment op dinsdag 3 juli 2018. Het publieksmoment is doorlopend open van 17 uur tot 20 uur. Om 18.30 uur is er een korte presentatie door de provincie met de kernboodschap: inhoud PRUP, methode MER, procedure. Tijdens een infomarkt kan je in het oud stadhuis informatie krijgen over het project en de procedure. Wat is een startnota? Wat staat daar in? Hoe kan ik mijn mening geven? Deze en al jouw andere vragen worden begin juli beantwoord. Afspraak in het oud stadhuis (Oudstrijdersplein 6, Ninove) op de 1e verdieping.

Advies

In tussentijd verwerken we alle input van het participatietraject. Het advies van de Ninovieter is voor de partners zeer belangrijk. Dit is advies is niet bindend. Dat wil zeggen dat de partners sommige ideeën meenemen in de toekomstvisie, maar andere ideeën niet.

Geïnspireerd door de input van het participatietraject, heeft de kerngroep enkele principiële keuzes gemaakt. De focus ligt op volgende thema’s:

Mobiliteit: met onder andere keuzes over de ontsluiting en de nieuwe brug.Programma: wat houdt de toekomstige stadswijk in en hoe groot zal die zijn? Hoeveel woningen, welk type en welke voorzieningen komen daar?Vormgeving van de nieuwe wijk met onder andere de waterproblematiek en ruimte voor groen, natuur en publieke ruimte.

Die beslissingen hebben we tijdens een publieksmoment op 24 juni 2017 terug gekoppeld met de Ninovieter.

Wat zijn de ambities van de beleidsmakers en ontwerpers voor de Fabeltasite?

In een reeks van vier interviews kom je te weten wat de vraagstukken, de verwachtingen en de ontwikkelingen zijn voor de visie van de site. Bij de onderstaande documenten kan je de interviewteksten terugvinden.

 

Foto's: Andy Dupont

Vragen of suggesties?

Mail naar fabeltasite@ninove.be.