Fabeltasite

Nieuwe invulling voor Fabeltasite en omgeving

fabelta

De provincie Oost-Vlaanderen en de stad Ninove slaan de handen in elkaar om samen met de privé-eigenaar een ontwikkelingsvisie op te maken voor de voormalige Fabeltasite en haar ruimere omgeving. De Provincie is initiatiefnemer en coördinator van het project.

We bekijken wat de mogelijkheden en de noden zijn voor een toekomstige ontwikkeling. In dit proces mogen ook de Ninovieters niet ontbreken, omdat de ontwikkelingen op de site ook een belangrijke invloed kunnen hebben op de stad als geheel. De provincie en de stad willen de bevolking zoveel mogelijk op de hoogte houden, maar vooral ook luisteren naar hun mening.

Enkele principes als kader

De partners hebben samen een brownfieldconvenant opgemaakt. Hierin staan de belangrijkste voorwaarden en ambities van de verschillende partners voor de ontwikkeling van de Fabeltasite. Dat vormt dus het kader van dit project, maar ook van het participatietraject. Alle ideeën zijn welkom, maar moeten wel rekening houden met deze principes.

Participatietraject

In 2015 gaven we het startsein van het participatietraject. Tijdens Autovrije Zondag kwamen heel wat nieuwsgierige Ninovieters een kijkje nemen in de Fabriekstraat, aan de site. Daar konden passanten vragen stellen en ideeën geven over de toekomst van het gebied. Nadien werd een ontwerpend onderzoek uitgevoerd. Dat heeft de kerngroepleden geïnspireerd om enkele keuzes te maken. Het resultaat van dat ontwerpend onderzoek vind je rechts op deze pagina onder 'Documenten'.

Infomarkt en stadsdebat

We organiseerden op zondag 8 januari 2017 een infomarkt in het stadhuis van Ninove. Alle nieuwsgierigen konden tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie meer info krijgen over het project.

Nadien gingen we in debat op 1 en 16 februari 2017. Tijdens het stadsdebat namen we de tijd om met de Ninovieter rond de tafel te zitten en te luisteren naar zijn inbreng. De inwoners kregen de kans om te debatteren over thema's zoals wonen, architectuur, mobiliteit, openbaar domein, duurzaamheid en klimaatgezondheid.

Het resultaat van die debatten is een brede waaier van innovatieve ideeën, enkele bedenkingen en kritische vragen. Een overzicht van de veelgestelde vragen en een antwoord hierop vind je via de documenten onderaan. Een overzicht van alle input vind je via het participatieverslag.

Advies

Het advies van de Ninovieter is voor de partners zeer belangrijk. Dit is advies is niet bindend. Dat wil zeggen dat de partners sommige ideeën meenemen in de toekomstvisie, maar andere ideeën niet.

Geïnspireerd door de input van het participatietraject, heeft de kerngroep enkele principiële keuzes gemaakt. De focus ligt op volgende thema’s:

Mobiliteit: met onder andere keuzes over de ontsluiting en de nieuwe brug. Programma: wat houdt de toekomstige stadswijk in en hoe groot zal die zijn? Hoeveel woningen, welk type en welke voorzieningen komen daar? Vormgeving van de nieuwe wijk met onder andere de waterproblematiek en ruimte voor groen, natuur en publieke ruimte.

Die beslissingen werden tijdens een publieksmoment op 24 juni 2017 teruggekoppeld met de Ninovieter.

Opmaak Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)

FabeltasiteGeïnspireerd door de input van de Ninovieter tijdens het participatietraject, hebben de partners enkele principes vastgelegd. Die principes zijn de basis voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Dat is een plan waarmee de provincie de ruimtelijke bestemming vastlegt voor een concreet gebied. Eens die bestemming juridisch vast ligt, kan de effectieve realisatie beginnen.

Publieke raadpleging

De opmaak van een PRUP loopt volgens een wettelijke procedure. Enkele inspraakmomenten zorgen ervoor dat alle betrokkenen hun mening kunnen geven. Een eerste fase is de publieke raadpleging van de startnota liep in de periode juli tot september 2018. Alle info lees je op de website van de provincie.

Om je hierover voldoende te informeren, was er een publieksmoment op dinsdag 3 juli 2018. Tijdens een infomarkt kon je in het oud stadhuis informatie krijgen over het project en de procedure.

Workshops met basisscholen

Leerlingen basisschool Heilige Harten bezoeken FabeltasiteHoe kunnen we van de Fabeltasite een ‘Droomwijk Ninove’ maken? Leerlingen van de basisscholen De kameleon en Heilige Harten dachten er op 24 en 26 oktober 2018 grondig over na, onder begeleiding van studiebureau Endeavour, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Ninove.

Kunnen we op de Fabeltasite een pretpark, een winkelcentrum of een groot hamburgerrestaurant (het grootste van de hele wereld) bouwen? De Ninoofse scholieren gingen in debat met het studiebureau Endeavour. “Het project tracht de wensen en noden van Ninoofse kinderen en jongeren in kaart te brengen en over te brengen naar de partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de site. Zo willen de provincie en de stad de juiste handvatten aanreiken, zodat de site kan uitgroeien tot een droomwijk, ook op maat van de kinderen”, zegt Jan van Hoof van Endeavour.

Om dit te verwezenlijken, organiseerde studiebureau Endeavour workshops met diverse groepen kinderen en jongeren in Ninove. Om de kinderen een beeld te kunnen geven van het potentieel van de site, werd aan de workshop ook een sitebezoek gekoppeld.

De resultaten van de workshop worden verwerkt tot een lijst van wensen, noden en ideeën, gevormd door de kinderen. Die lijst is input voor de opmaak van het voorontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (of PRUP). In dat plan legt de Provincie Oost-Vlaanderen de juridische bestemmingen vast om de ambities van het project uitvoerbaar te maken.

Wat zijn de ambities van de beleidsmakers en ontwerpers voor de Fabeltasite?

In een reeks van vier interviews kom je te weten wat de vraagstukken, de verwachtingen en de ontwikkelingen zijn voor de visie van de site. Bij de onderstaande documenten kan je de interviewteksten terugvinden.

Vragen of suggesties?

Mail naar fabeltasite@ninove.be.


Contact informatie