AC-site

De AC-site (het administratief centrum aan de Centrumlaan) voldoet niet langer aan de behoeften van het publiek. Daarom wordt er gewerkt aan een visie over een nieuw administratief centrum. Het stadsbestuur doet hiervoor beroep op het Team Vlaams Bouwmeester en SOLVA. Via een open oproep wenst de stad (jonge) ontwerpers aan te trekken om de site om te vormen tot het administratief hart van de stad. 


Historiek

1834

Het oud stadhuis dateert van 1834 en werd een neoclassicistisch gebouw. In 1977 barstte dit administratief gebouw uit zijn voegen en werden er plannen gemaakt voor een nieuw nieuwbouw. Het oud stadhuis kreeg een andere functie: een aantal diensten waaronder de diensten toerisme en cultuur namen er hun intrek. 

1984      

Het huidige stadhuis werd in 1984 gebouwd. Dit gebouw voldoet niet langer aan de huidige normen en behoeften van het publiek en moet plaats maken voor een nieuwe administratief centrum. De meeste gebouwen op de site zijn verouderd en enkele gebouwen hebben hun oorspronkelijke functie verloren. 

202?     

       

 

Het nieuwe administatief centrum wordt het kloppend hart van het stadscentrum en wordt een nieuw stadsdeel voor publieke dienstverlening zodat de burger één centraal adres heeft voor alle stadsdiensten en producten.

Wordt vervolgd...         

 

Situering van het plangebied 

De studieopdracht voor het opmaken een ruimtelijke toekomstvisie voor de herontwikkeling van de site van het administratief centrum reikt verder dan de site zelf. Aan de ontwerpers wordt gevraagd om ook na te denken over de directe omgeving. De site zelf omvat het stadhuis, het politiekantoor, een postkantoor, het Fedimmogebouw, het vredegerecht, het kinderdagverblijf en de parking.  

De opdracht 

Voor het stadbestuur is de juiste keuze van een ontwerper van doorslaggevend belang en doet hiervoor beroep op de open oproep van het team Vlaams Bouwmeester. Samen met SOLVA en Team Vlaams Bouwmeester gaat de stad op zoek naar een ontwerper die de vooropgetselde ambities kan waarmaken op het terrein. Negen bureau's hebben hun kandidatuur ingediend. De eerste selectie is gemaakt. Er blijven vier bureau's in the running. Zij hebben nu de tijd tot eind 2022 om het stadsbestuur van hun kunnen te overtuigen. Na de tweede selectieronde wordt één ontwerpbureau aangesteld voor de opmaak van een masterplan. 

De opdracht omvat het uitwerken van een visie voor de ontwikkeling van het projectgebied. De doelstelling van het masterplan is het creëren van een nieuw stadsdeel aan de Dender met een multifunctionele invulling van zowel publieke als private functies. Met de herontwikkeling van deze site wenst de stad een omgeving te crëeren met een hoge belevingswaarde die opnieuw de binding met de Dender opzoekt. 

Timing

2022: gunning aanstelling ontwerpbureau voor opmaak Masterplan 
2023: opmaak en goedkeuren masterplan 
Verder verloop: - vermarkting van de site (+ opmaak RUP)
                              - Gunning werken nieuw AC
                              - Start van de werken  

Meer info  

Dienst Patrimonium, patrimonium@ninove.be , 054 50 50 50