Wettiging handtekening

Wanneer je een handtekening wil laten legaliseren, wordt de identiteit van de ondertekenaar nagegaan en wordt de echtheid van zijn handtekening schriftelijk bevestigd.

Voorwaarden

De persoon wiens handtekening moet worden gelegaliseerd, moet in Ninove woonachtig zijn.

Procedure

Je biedt je aan bij de dienst burgerzaken en brengt de identiteitskaart van de persoon wiens handtekening moet worden gelegaliseerd en het document waarop de handtekening moet gelegaliseerd worden mee.

Bedrag

Gratis


Contact

Activiteiten zoeken