Wettiging handtekening

Maak een afspraak

Het wettigen van een handtekening houdt in dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Enkel de echtheid van de handtekening wordt bevestigd, niet de inhoud van het document zelf.

Voorwaarden

De wettiging van de handtekening kan in het om het even welke gemeente, op voorwaarde dat je ingeschreven bent in België. Je hoeft dus geen inwoner van Ninove te zijn om hier je handtekening te laten wettigen. Voor personen die niet in België wonen, kan de wettiging van de handtekening plaatsvinden bij de dienst legalisatie van de FOD Buitenlandse Zaken.

De te legaliseren handtekening moet uiteraard overeenstemmen met de identiteitskaart.

De handtekeningen op diploma's worden gelegaliseerd door de dienst legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen)

Procedure

Je biedt je persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken. Breng je identiteitskaart mee en het document waarop de handtekening gelegaliseerd moet worden.

Indien je niet persoonlijk kan langskomen, kan je volmacht geven aan een derde.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Het document waarop de handtekening moet worden gelegaliseerd
  • Eventueel een volmacht (indien je niet persoonlijk kan komen)

Opgelet, je handtekening op het document moet exact hetzelfde zijn als op je identiteitskaart!

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

Contact