Wettelijk samenwonen

Maak een afspraak

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming.

Twee personen die in België een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk gaan samenwonen met een familielid.

Voorwaarden

  • tenminste 18 jaar zijn
  • juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten 
  • niet gehuwd zijn
  • niet wettelijk samenwonen met een andere persoon
  • een gemeenschappelijk adres hebben

Procedure

Je komt samen met je partner de verklaring afleggen bij de dienst burgerzaken. 

Je krijgt een ontvangstbewijs en tegelijk wordt de verklaring van de wettelijke samenwoning in het rijksregister bijgewerkt.

Meebrengen

  • Identiteitskaart

Bedrag

De wettelijke samenwoning laten registeren is gratis.

Uitzonderingen

Het samenwonen eindigt:

  • automatisch door het huwelijk
  • automatisch door het overlijden van een van de partners 
  • vrijwillig door een gezamenlijke verklaring af te leggen bij de dienst bevolking
  • vrijwillig door een éénzijdige verklaring af te leggen bij de dienst bevolking. In dit geval moet de partner die de verklaring aflegt, de kosten betalen van bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner (185 euro).
Maak een afspraak

Contact