Wekelijkse dinsdagmarkt

Elke dinsdag organiseert de stad tussen 8 uur en 12.30 uur een markt op de Centrumlaan, Kaardeloodstraat, Marktstraat en Graanmarkt in Ninove. Je vindt er een uitgebreid aanbod aan groenten en fruit, kip, vis en vlees, kaas en zuivel, brood en banket, warme snacks, kledij en schoenen, bloemen, planten en zaden, huishoud- en geschenkartikelen …

De dinsdagmarkt vindt wekelijks plaats, ook op feestdagen, met uitzondering van de marktdag na carnaval.

Heb je graag een standplaats op de dinsdagmarkt, vraag dan een vergunning standplaats wekelijkse markt aan bij de dienst lokale economie. Lees ook alle voorwaarden in het marktreglement .

Marktcommissie

Wat doet de marktcommissie?

Adviseren en uitwisselen van informatie over de 

 • algemene gang van zaken op de markt
 • toekenning van nieuwe standplaatsen
 • organisatie van evenementen
 • verhuis van de markt in functie van openbare werken en evenementen (bv. kermis, ijspiste eindejaar, ...)

Leden

De leden van de marktcommissie werden verkozen door de vaste abonnementhouders op de dinsdagmarkt. De marktcommissie adviseert het stadsbestuur over het marktgebeuren: toewijzen van standplaatsen, organisatie Dag van de Markt, opmaken nieuw marktreglement, verhuis voor werken, evenementen, kermis …

Leden:

 • Alain Triest, schepen voor lokale economie - voorzitter
 • Elfie De Vits, eerste marktleider
 • Melissa De Greef, marktleider
 • Kristof De Leeuw, marktkramer
 • Cliff Paerewijck, marktkramer
 • Peter Reynaert, marktkramer
 • Patrick Vandenberghe, marktkramer
 • Edwin Coppens, marktkramer
 • Els Minner, marktkramer
 • Karen Verschorren, marktkramer
 • Danny Van Vreckem, marktkramer

Wie kan zich kandidaat stellen?

 • Elke marktkramer met een vast abonnement op de dinsdagmarkt in Ninove kan zich kandidaat stellen voor de marktcommissie.

Hoe kandidaat stellen?

 • Via mail naar lokale.economie@ninove.be 
 • Via brief naar college van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst lokale economie, Centrumlaan 100, 9400 Ninove