Wekelijkse dinsdagmarkt

Elke dinsdag organiseert de stad tussen 8 uur en 12.30 uur een markt op de Centrumlaan, Kaardeloodstraat, Marktstraat en Graanmarkt in Ninove. Je vindt er een uitgebreid aanbod aan groenten en fruit, kip, vis en vlees, kaas en zuivel, brood en banket, warme snacks, kledij en schoenen, bloemen, planten en zaden, huishoud- en geschenkartikelen, …

De dinsdagmarkt vindt wekelijks plaats, ook op feestdagen, met uitzondering van de marktdag na carnaval.

Wil je graag een abonnement op de dinsdagmarkt?

Je kan deelnemen aan de markt als losse marktkramer (risico) of als vaste abonnementshouder.

Dit kan alleen als je een leurkaart of ‘machtiging ambulante activiteiten als werkgever’ hebt. Deze kan je krijgen via een ondernemingsloket.

 • Een losse standplaats wordt op de marktdag zelf, via loting door de marktleider toegekend. Er wordt verzameld op de Graanmarkt, ter hoogte van de pittazaak, om 7.30 uur.
 • Om een vaste standplaats te bekomen, vul je het aanvraagformulier in en bezorg je het, samen met de gevraagde bijlagen, via mail of brief aan de dienst lokale economie.

  Zodra je aanvraag volledig is, wordt deze opgenomen in een wachtregister. Tijdens de eerstvolgende samenkomst van de marktcommissie (een 4-tal keer per jaar) wordt jouw aanvraag geadviseerd. Daarna moet je aanvraag goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.
  Krijg je een plaats toegewezen, dan word je hiervan op de hoogte gebracht. Is er nog geen plaats voor je kraam, dan wordt je aanvraag bij een volgende bijeenkomst opnieuw besproken.

Kostprijs

 • Losse standplaats: € 1,50/m² per week
 • Vaste standplaats:
  € 0,60/ m² per week (jaarabonnement)
  € 0,70/ m² per week (kwartaalabonnement = 3 maand)
 • Elektriciteit (zowel voor losse als vaste standplaats):
  Verbruik van 16A: € 2,50/ week
  Verbruik van 32A: € 5,00/ week
  Verbruik van 63A: € 7,50/ week

De marktcommissie

Wat doet de marktcommissie?

Adviseren en uitwisselen van informatie over de: 

 • algemene gang van zaken op de markt
 • toekenning van nieuwe standplaatsen
 • organisatie van evenementen
 • verhuis van de markt in functie van openbare werken en evenementen (bv. kermis, ijspiste eindejaar, ...).

Leden

De leden van de marktcommissie werden verkozen door de vaste abonnementhouders op de dinsdagmarkt. De marktcommissie adviseert het stadsbestuur over het marktgebeuren: toewijzen van standplaatsen, organisatie Dag van de markt, opmaken nieuw marktreglement, verhuis voor werken, evenementen, kermis, …

Huidige leden:

 • Alain Triest, schepen voor lokale economie - voorzitter
 • Elfie De Vits, eerste marktleider
 • Annelies De Dyn, marktleider
 • Kristof De Leeuw, marktkramer
 • Cliff Paerewijck, marktkramer
 • Peter Reynaert, marktkramer
 • Steven Buelens, marktkramer
 • Edwin Coppens, marktkramer
 • Els Minner, marktkramer
 • Karen Verschorren, marktkramer
 • Danny Van Vreckem, marktkramer

Wie kan zich kandidaat stellen?

 • Elke marktkramer met een vast abonnement op dinsdagmarkt Ninove

Hoe kandidaat stellen?

 • Via mail naar lokale.economie@ninove.be 
 • Via brief naar college van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst lokale economie, Centrumlaan 100, 9400 Ninove