VVV-Ninove vzw

logo vvv ninoveHet drieletterwoord "VVV" staat voor: "Vereniging voor Vreemdelingenverkeer". Met het ingaan van het betaald verlof in de jaren dertig van de vorige eeuw werden her en der VVV's opgericht met als doel "het aantrekken van vreemdelingen (lees: bezoekers) naar de stad en de streek om aldus de levensstandaard van de bevolking op te voeren". Nog vóór WO II was men zich dus bewust van de grote toeristische mogelijkheden van de eigen regio en van het sociaal-economische belang van de toeristische sector.

Het ontstaan

Toch duurde het in Ninove tot... 1986 eer de VVV er het levenslicht zag. Op dat moment vierde de VVV te Geraardsbergen reeds zijn 50-jarig bestaan! Eén jaar vroeger, in 1985, was de stedelijke dienst "Toerisme en Informatie" opgericht. Er bewoog dus een en ander op toeristisch gebied. De stichtingsvergadering van de VVV vond plaats op 26 oktober 1986. Als zelfstandige rechtspersoonlijkheid werd geopteerd voor een VZW. De VVV-Ninove vzw is ondertussen aan zijn derde voorzitter toe: René Daelman, voorzitter van het eerste uur, gaf in 1995 de fakkel door aan Hans Scheerlinck die in 2010 werd opgevolgd door Yvan Roelandt. De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester vormen de "raad van bestuur". Daarnaast is er de "algemene vergadering" die meerdere keren per jaar vergadert.

De VVV-Ninove vzw organiseert, i.s.m. de dienst toerisme allerhande activiteiten gelinkt aan toerisme: 

  • wandelingen
  • een jaarlijkse wandelzoektocht
  • heeft aandacht voor illustere Ninovieters, voor natuur en landschap, voor erfgoed en folklore. Zo staat de vereniging o.a. in voor de Ninoofse reuzen
  • regelmatig worden publicaties over Ninove uitgegeven, zoals de herziene “Ninovieters Kaffeegieters”
  • Jaarlijks wordt de VVV-Prijs Toerisme uitgereikt aan een verdienstelijk initiatief, persoon of vereniging waarmee Ninove in de belangstelling kwam in het voorbije jaar: Voorbije winnaars Prijs Toerisme

Toerisme is investeren in eigen stad en streek

Uiteraard heeft de toeristische sector in de loop van de jaren een hele evolutie doorgemaakt. Het recreatieve toerisme, fietsen en wandelen, is enorm populair geworden. Langs de Dender zien we op zomerdagen dan ook ontelbaar veel sportieve en recreatieve fietsers en wandelaars.

Toerisme is niet langer louter vrijetijdsbesteding. Omdat we allen steeds meer vrije tijd krijgen is deze sector geëvolueerd tot een belangrijke economische factor. De toerist, of deze nu van 5 km of van 150 km ver komt, heeft recht op een professionele ontvangst en aan deze weg wil de VVV ook in de toekomst verder timmeren. Welkom dus in Ninove!

Wie kan zich kandidaat stellen?

Personen die - al dan niet professioneel - met toerisme en Ninove een band hebben kunnen een gemotiveerde kandidatuurstelling doen bij de vereniging. Het bestuur oordeelt, volgens de statuten, over het aanvaarden ervan. Een kandidaatstelling kan steeds, de kandidaturen worden besproken op een volgende vergadering van het bestuur van de vereniging.

Voor meer info kan je contact opnemen met het secretariaat van de VVV-Ninove vzw in het Toeristisch Bezoekerscentrum Hospitaalkapel, Burchtstraat 44, Ninove of via toerisme@ninove.be. Telefonisch zijn we bereikbaar op het telefoonnummer 054 50 52 90

 


Contact informatie