VVV algemeen

logo vvv ninoveHet drieletterwoord "VVV" staat voor: "Vereniging voor Vreemdelingenverkeer". Met het ingaan van het betaald verlof in de jaren dertig van de vorige eeuw werden her en der VVV's opgericht met als doel "het aantrekken van vreemdelingen (lees: bezoekers) naar de stad en de streek om aldus de levensstandaard van de bevolking op te voeren". Nog vòòr WO II was men zich dus bewust van de grote toeristische mogelijkheden van de eigen regio en van het sociaal-economische belang van de toeristische sector.

Het ontstaan

Toch duurde het in Ninove tot... 1986 eer de VVV er het levenslicht zag. Op dat moment vierde de VVV te Geraardsbergen reeds zijn 50-jarig bestaan! Eén jaar vroeger, in 1985, was de stedelijke dienst "Toerisme en Informatie" opgericht. Er bewoog dus een en ander op toeristisch gebied. De stichtingsvergadering van de VVV vond plaats op 26 oktober 1986. Als zelfstandige rechtspersoonlijkheid werd geopteerd voor een VZW. De VVV Ninove vzw is ondertussen aan zijn derde voorzitter toe: René Daelman, voorzitter van het eerste uur, gaf in 1995 de fakkel door aan Hans Scheerlinck die in 2010 werd opgevolgd door Yvan Roelandt. De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester vormen de "raad van bestuur". Daarnaast is er de "algemene vergadering" die meerdere keren per jaar vergadert.

In de statuten van de vereniging worden de doelstellingen o.a. als volgt omschreven: "De vereniging stelt zich tot doel het toerisme onder al zijn vormen te bevorderen, onder meer door het toeristisch patrimonium bekend te maken door middel van een doeltreffende propaganda, het organiseren van tentoonstellingen, voordrachten, culturele, folkloristische en andere manifestaties. (...)". Momenteel worden de statuten aangepast aan het nieuwe toerismedecreet.

Een greep uit de realisaties

De Prijs voor Toerisme

Deze onderscheiding, uitgereikt sinds 1988, beloont een verdienstelijk iemand of een initiatief ter bevordering van de uitstraling van Ninove en dat in de meest ruime zin van het woord.

Voorbije winnaars Prijs Toerisme

Ninove promoten

Een degelijke promotie van onze stad begint met de uitgave van folders en boeken allerhande en de VVV Ninove vzw heeft er al heel wat op haar palmares staan: een viertalige kleurenfolder over stad en deelgemeenten (binnenkort volledig vernieuwd), boeken als "De pachthoven van de abdij te Ninove" (een heruitgave) of "De Stekskesmannen"* over de omvangrijke geschiedenis van de Ninoofse luciferindustrie. Daarnaast kwamen er prentbriefkaarten, fietsbrochures, een folder over de geschiedenis en bouw van de abdijkerk, twaalf wandelingen in kleur*, zowel voor Ninove-stad als voor elke deelgemeente. Er was de uitgave van de autoroute Dender-Zuid, die echter evengoed met de fiets als met de wagen kan worden afgelegd. Paul Cosyns schreef "Neigem, kroniek van een dorp". Er was de medewerking aan de uitgave van de Van Deventerkaart, er kwam een boek over leven en werk van Rufijn De Decker ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. In 2010 werd financieel bijgedragen aan het sprookjesboek "De schaar die ringen snijden kan", ook van Rufijn.

Er wordt werk gemaakt van een nieuwe folder over Ninove, een brochure van de molenwandeling van de Wildermolen naar de Molen ter Zeven Wegen... In 2011 werd reus Geraard volledig vernieuwd en werd het 65-jarig huwelijksjubileum van reuzen Doeken en Doeka uitgebreid gevierd. De grote verrassing was de ezel van de wijk Koekelberg die na jaren afwezigheid glunderend zijn opwachting maakte.

Daarnaast werkt de VVV Ninove vzw mee aan evenementen als Open Monumentendag en autovrije zondag, zijn er regelmatig toeristische infostanden bij evenementen, verzorgen de gidsen mee de permanentie van de dienst toerisme in het toeristisch seizoen, worden er (gratis) begeleide wandelingen georganiseerd... Jaarlijks sponsort de vereniging verschillende toeristische initiatieven...

Heel veel van deze initiatieven verlopen in nauwe samenwerking met de stedelijke dienst toerisme. Daarnaast is de VVV Ninove vzw lid van Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Scheldeland.

*uitgeput

Toerisme is investeren in eigen stad en streek

Uiteraard heeft de toeristische sector in de loop van de jaren een hele evolutie doorgemaakt. Het recreatieve toerisme, fietsen en wandelen, is enorm populair geworden. Langs de Dender zien we op zomerdagen dan ook ontelbaar veel sportieve en recreatieve fietsers en wandelaars.

Toerisme is niet langer louter vrijetijdsbesteding. Omdat we allen steeds meer vrije tijd krijgen is deze sector geëvolueerd tot een belangrijke economische factor. De toerist, of deze nu van 5 km of van 150 km ver komt, heeft recht op een professionele ontvangst en aan deze weg wil de VVV ook in de toekomst verder timmeren. Welkom dus in Ninove!

Het adres van het secretariaat van de VVV-Ninove vzw is idem aan de dienst toerisme: stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove


Contact informatie