Vuurwerk

Voor het afsteken van vuurwerk moet je altijd toelating vragen aan de burgemeester.

Toelating

In de loop van het jaar

Om de risico’s die gepaard gaan met het afsteken van vuurwerk te beperken en de overlast tot een minimum te herleiden, zal door de burgemeester doorheen het jaar in principe geen toelating verleend worden voor het afsteken van vuurwerk.

Oudejaarsavond

Toelating kan mits tijdige aanvraag verkregen worden voor het afsteken van vuurwerk in de nacht van 31 december op 1 januari vanaf 23.30 uur tot 1uur.

Hoe aanvragen?

Dien je aanvraag  minstens 3 weken vooraf in bij de burgemeester, Centrumlaan 100, Ninove, burgemeester@ninove.be. Vermeld in de aanvraag zeker je naam, adres, datum, tijdstip en indien afwijkend, ook het adres waar het vuurwerk zal afgeschoten worden.

Vergunning ontvangen?

 • Lees aandachtig en respecteer de veiligheidsvoorschriften vermeld op de vergunning
 • Informeer omwonenden en buren uit de nabije omgeving over het feestvuurwerk dat zal afgestoken worden. Dit in hoofdzaak om eigenaars van dieren de kans te geven de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Dieren zijn nu eenmaal geen liefhebbers van vuurwerk. Denk ook aan de eigenaars van omliggende weilanden waar dieren op verblijven.

Soorten vuurwerk

Feestvuurwerk

Als particulier mag je enkel in het bezit zijn van dit type vuurwerk, met daarin niet meer dan 1000 gr pyrotechnische sas (scheikundige producten die voor het gewenste effect van vuurwerk zorgen). De verkoper mag u geen grotere hoeveelheid verkopen.

Spektakelvuurwerk

Dit is professioneel vuurwerk waarvoor je over een bijzondere kennis moet beschikken voor het houden, hanteren en gebruiken van dit type vuurwerk. Particulieren mogen in geen geval in het bezit zijn van spektakelvuurwerk.

Veiligheidsvoorschriften

 • Koop enkel wettelijke en veilige producten
 • Thuis bewaar je deze tuigen op een koele en droge plaats, buiten het bereik van kinderen, in een goed gesloten doos.
 • lees vooraf (en liefst niet juist voordat je het gebruikt) aandachtig de gebruiksaanwijzingen en volg deze steeds nauwkeurig
 • Wees nuchter: geen alcohol vóór en tijdens het afschieten
 • Alleen een volwassene doet de voorbereidingen en schiet feestvuurwerk af, hou kinderen en toeschouwers op een afstand
 • Steek vuurwerk af vanuit een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van  woningen, geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei.
 • Zorg ervoor dat je steeds water (emmer) en een brandblusapparaat bij de hand hebt.
 • Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek slechts één vuurpijl tegelijk aan!
 • Stabiliseer batterijen door er bijvoorbeeld zware blokken of grond rondom aan te brengen.
 • Steek een vuurwerkartikel dat weigert nooit opnieuw aan.
 • Blijf voldoende ver achter de vuurpijlen staan en steek ze enkel aan met gestrekte armen door middel van een lange lucifer, een fakkel of een speciale lont, waarbij geen enkel deel van uw lichaam zich boven een aangestoken tuig mag bevinden.
 • Benader nooit onmiddellijk een artikel nadat het al aangestoken werd. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten. Steek nooit een vuurwerkartikel terug aan.
 • Annuleer het afsteken van vuurwerk bij hevige wind.

Loopt er toch iets mis

Nuttige contacten bij ongeval

 • Nummer van de spoeddiensten: 100 of 112
 • Militair Hospitaal Koningin Astrid, Bruynstraat 1, 1120 Neder-over-Heembeek,  Tel.: 02 264 41 11
 • Stichting Brandwonden, Frans Landrainstraat 43, 1970 Wezembeek-Oppem, Tel.: 02 649 65 89

 Bij ernstige brandwonden

 • Bel onmiddellijk de hulpdiensten
 • Laat overvloedig zuiver en koud water over de verbrande zones lopen
 • Geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden smeren

Geen vergunning

Wie vuurwerk afsteekt zonder toelating van de burgemeester riskeert een GAS-boete zoals opgenomen in het GAS-reglement (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Meer info

http://economie.fgov.be/