Voorzorgsmaatregelen PFAS-locaties Ninove

Wat is PFAS?

PFAS zijn chemische stoffen die je vooral via voeding en grondwater kan opnemen en die bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid.

PFAS-locaties in Ninove

De Vlaamse regering publiceerde eind maart een kaart met alle PFAS-locaties waarrond voorzorgsmaatregelen gelden. Het gaat om zones die al onderzocht zijn of om locaties waar het onderzoek nog niet af is, maar waar toch al voorzorgsmaatregelen gelden.

In Ninove ontvingen de  mensen die wonen in zo'n gebied een brief in de bus met meer uitleg  en de voorzorgsmaatregelen die ze best in acht nemen. 

Voor Ninove gaat het om de mensen die binnen een straal van 100 meter van volgende locaties wonen:

 • Oefenterrein van de brandweer op het einde van de Fabriekstraat
  • bodemverkennendonderzoek gestart eind april 2022
 • Oefenterrein van de brandweer op en rond het recylagepark van Ninove, Pamelstraat-Oost
  • bodemverkennendonderzoek gestart eind juni 2022
 • Terreinen La Lorraine, Elisabethlaan 143 (naar aanleiding van een brand in 2008)
  • bodemverkennendonderzoek gestart eind april 2022
 • Terreinen van de voormalige Jacobs-site, Mallaardstraat 11 (naar aanleiding van een brand in 2007)
  • bodemverkennendonderzoek gestart eind juni 2022
 • Terreinen van het voormalige Bellona Patis, Pamelstraat-Oost 430 (naar aanleiding van een brand in 2008).
  • bodemverkennendonderzoek gestart eind april 2022
 • De brandweerkazerne, Désiré De Bodtkaai 3
  • bodemverkennendonderzoek nog niet gestart

OVAM verwacht de analyseresultaten 4 maanden na de staalname van opstart van een PFAS-verkennend bodemonderzoek.  De beoordeling van het ingediende rapport door OVAM en door Agentschap Zorg en Gezondheid volgt een 2-tal maanden later.

De betrokken gezinnen worden door de stad op de hoogte gebracht van de resultaten en kunnen deze ook raadplegen op de PFAS-kaart.

Voorzorgsmaatregelen

Op advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid worden volgende voorzorgsmaatregelen van kracht:

Voeding

 • Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of willen zwanger te worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
 • Eet geen eieren van eigen kippen.

Grondwater

 • Drink geen grondwater als drinkwater.
 • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.

Grond en groenafval

 • Laat kinderen niet spelen op de onverharde terrein van de site in kwestie
 • Het verharde terrein van de site moet wekelijks met water schoongemaakt worden.
 • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
 • Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zoveel als mogelijk.
 • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zoveel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in je tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark. 
 • Eigen eieren gooi je voorlopig in de grijze huisvuilbak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT-afval.

Hygiëne

 • Was je handen, zeker voor de maaltijd
 • Maak je huis binnen en buiten schoon met water.

In heel Vlaanderen geldt sowieso het advies rond gezonde voeding om de aanbevelingen in de voedingsdriehoek te volgen. Gebruik daarbij een mix van voeding van verschillende bronnen (winkel, zelf-geteeld, …).

Meer info?

Over PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, is een verzamelnaam voor een grote groep van om en bij de 6.000 organische verbindingen. PFAS zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen maar die door de mens zijn gemaakt. Ze hebben zowel water-, vuil- als vetafstotende eigenschappen. Omwille van deze eigenschappen worden perfluorverbindingen in vele industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt zoals, brandblusschuim, anti-aanbaklagen in kookgerei, waterafstotend textiel, behandeld papier en sommige cosmetica en huishoudproducten. Ze zijn echter niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar.

Ze komen in het lichaam terecht via voeding en het inslikken van stof, en in mindere mate door ze in te ademen of via de huid. Doordat ze maar traag afbreken, kunnen ze zich bij herhaaldelijke inname opstapelen in het lichaam.

Van sommige PFAS (zoals PFOS en PFOA) is bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. Dit zijn geen acute effecten, maar ze kunnen op langere termijn optreden door de chronische blootstelling en opstapeling in het lichaam.

Volgens de huidige stand van het onderzoek zijn de voornaamste mogelijke schadelijke effecten:

 • Vermindering van het immuunsysteem en dat is bij kinderen het meest gevoelig. Dit is volgens de laatste studies het meest gevoelige gezondheidseffect. Dit wil niet direct zeggen dat ze sneller en vaker ziek worden.  
 • Kleine vermindering van het geboortegewicht 
 • Verhoogde cholesterolgehalten 
 • Verstoring van de leverwerking
 • Verstoring van de hormonenbalans

Er is geen behandeling mogelijk om PFAS uit het lichaam te verwijderen. Alleen door blootstelling zoveel mogelijk te beperken, zal de hoeveelheid PFAS in het lichaam langzaam afnemen.

Nog vragen?

Zodra de stad op de hoogte is van de resultaten van de onderzoeken zal u op de hoogte gebracht worden.


Contact informatie