Voorlopig rijbewijs

Maak een afspraak

Als je geslaagd bent voor je theoretisch rijexamen mag je, onder bepaalde voorwaarden, met een voorlopig rijbewijs op de openbare weg rijden.

Er bestaan 3 modellen voorlopige rijbewijzen:

 • model 3
 • model 12
 • model 18
 • model 36

Voor elk model bestaan er andere voorwaarden inzake geldigheidsduur, begeleiding,...

Voorwaarden

Als je een voorlopig rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch examen.

Procedure

Je vraagt je rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken. 

Het afhalen kan eventueel door iemand anders, met ingevuld en getekend volmachtformulier.

Meebrengen

 • je identiteitskaart
 • Een recente foto (max. 6 maand oud en conform de ICAO-normen). Die heb je zeker nodig wanneer de foto op je eID niet meer gelijkend is. 
 • en/of bij diefstal, je proces-verbaal van de politie
 • en/of het oud voorlopig rijbewijs
 • en/of het aanvraagformulier van het examencentrum, indien je 1 of 2 begeleiders hebt dienen de begeleiders ook een deel in te vullen van het aanvraagformulier
 • en/of kopie identiteitskaart begeleider(s) indien het gaat over een model 3, model 12 of model 36
 • en/of het bekwaamheidsattest van de rijschool
 • en/of het rijgeschiktheidsattest
 • ingevuld en getekend volmachtformulier als iemand anders het document komt ophalen

Bedrag

25 euro (gelieve dit bedrag met bancontact te betalen)

Uitzonderingen

Is je voorlopig rijbewijs verloren of gestolen?

 • bij verlies van je voorlopig rijbewijs meld je dit zo snel mogelijk aan de dienst burgerzaken.
 • bij diefstal van je voorlopig rijbewijs doe je zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Je kan je nieuw voorlopig rijbewijs daarna aanvragen bij de dienst burgerzaken.
Maak een afspraak

Contact