Vleermuizen en kerkuilen

Vfoto vleermuisleermuizen en kerkuilen zijn beschermde en bedreigde dieren die het moeilijk hebben door het ontbreken en verdwijnen van geschikte broedplaatsen. Kerkzolders en -torens worden al eeuwen lang door deze dieren gebruikt maar de hinder van duivenpopulaties zorgde ervoor dat deze plekken werden afgesloten. Enkele eenvoudige ingrepen kunnen er echter voor zorgen dat deze locaties geschikt worden of blijven voor vleermuizen en kerkuilen.

In overleg met de kerkfabrieken plaatste de stad kerkuilenbakken en maakte invliegopeningen in de kerkzolders van Eichem, Pollare, Okegem, Outer, Nederhasselt en Aspelare. Tegelijk werden de kerken duifvrij gemaakt.

Er is ook een vademecum 'Inrichten van (kerk)zolders voor vleermuizen' opgemaakt.


Contact informatie