Verwerkersovereenkomst – versie 1.00 (01-09-2020)

Als verwerkingsverantwoordelijke mogen wij voor de verwerking van persoonsgegevens enkel een beroep doen op verwerkers die de nodige garanties bieden op vlak deskundigheid, betrouwbaarheid en middelen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht ons om met deze partijen verwerkersovereenkomsten af te sluiten waarin we afspraken maken over het onderwerp, de duur, de aard en de doeleinden van de verwerking, het soort persoonsgegevens dat wordt verwerkt en de categorieën van betrokkenen. Zo kunnen we waarborgen dat de gegevens van onze inwoners voldoende worden beschermd.

Omdat we als lokaal bestuur geconfronteerd worden met een veelheid aan verwerkersovereenkomsten, afkomstig van verscheidene verwerkers, hanteren we altijd het generiek model van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) als standaard afsprakenkader. Dit model zit ook standaard als bijlage in onze bestekken. Meer informatie en de meest recente versie van de generieke verwerkersovereenkomst vind je op www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/generieke-verwerkersovereenkomst .

Ben je een gegevensverwerker voor ons bestuur?

Wij vragen al onze verwerkers om de generieke verwerkersovereenkomst van de VVSG te gebruiken:

  • De bedoeling is dat aan de tekst van het model niet geraakt wordt, aangezien dit de basis van de overeenkomst vormt. Vierkante haken geven weer waar er iets moet worden ingevuld of gekozen.
  • Wil je extra bepalingen opnemen om de contractuele relatie te regelen, dan kan dit met een addendum, zoals bepaald in art. 12.3, dat evenwel geen afbreuk kan doen aan de bepalingen in het model.
  • In bijlage 1 vul je de tabel verder aan.
  • In bijlage 2 geef je de getroffen technische en organisatorische maatregelen weer. Hiervoor kan je eventueel de leidraad van de VVSG volgen.
  • In bijlage 3 geeft je een overzicht van de subverwerkers.
  • Stuur ons het ingevulde en ondertekende document in tweevoud terug.
  • Na evaluatie krijg je een door ons bestuur ondertekende versie teruggestuurd.

Contact informatie