Verwaarlozing

De inventarisatie van verwaarloosde woningen en gebouwen is een bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Een gebouw (kleiner dan 500m²) wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorsteen, dakbedekking, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. Om in aanmerking te komen voor inventarisatie moet het gebouw minstens 18 strafpunten scoren. De gewestelijke inventarisbeheerder start dan een procedure op om de woning of het gebouw op te nemen op de gewestelijke inventarislijst van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Aan de inventarisatie is na verloop van tijd een gewestelijke heffing gekoppeld.


Contact informatie