Verhuizen naar het buitenland

Maak een afspraak

Als je verhuist naar het buitenland moet je dat melden bij de dienst burgerzaken.

Voorwaarden

Je maakt deze melding het best zo dicht mogelijk rond de vertrekdatum.

Procedure

Je kan op volgende manieren je verhuis naar het buitenland doorgeven:

(Opgelet! Indien je bij je adresaanvraag een persoon wenst toe te voegen die niet van hetzelfde adres komt als jij, dan moet je een extra adresaanvraag indienen)

  • persoonlijk aan het loket van de dienst burgerzaken
  • via het thuisloket indien je je elektronisch kan aanmelden
  • via dit formulier indien je je niet elektronisch kan aanmelden maar je moet dan wel het formulier ingevuld, ondertekend en met de kopie van je identiteitskaart mailen naar bevolking@ninove.be

     

Daarna ontvang je een formulier (model 8) waarmee je je moet aanbieden bij de Belgische ambassade of consulaat van de nieuwe woonplaats in het buitenland.

Meebrengen

  • de adresgegevens van het nieuwe adres in het buitenland
  • de identiteitskaarten van elk lid van het gezin

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak

Contact