Verbeterings- en aanpassingspremie

De Vlaamse overheid verleent een premie voor het uitvoeren van verbeterings- of aanpassingswerken aan een woning of voor het verbouwen van een woning. Naast de premie van de Vlaamse overheid, verleent ook de stad Ninove een bijkomende premie voor deze werken.

Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Meer informatie hierover vind je hier.

Praktisch 

  • De aanvraagformulieren voor de premie van de Vlaamse overheid kan je bekomen op de dienst huisvesting of hier afprinten
  • Je aanvraag voor de gemeentelijke huisvestingspremie moet steeds vergezeld worden van een kopie van de brief van toekenning van de premie van het Vlaamse gewest (+ berekening). De aanvraag moet uiterlijk één jaar na ontvangst van deze brief gebeuren op het daartoe bestemd aanvraagformulier. Dit formulier kan je tevens bekomen op de dienst huisvesting.

Contact informatie