Vastgoedinformatie

Voor de verkoop van een goed moet je over de nodige informatie beschikken (bv. overzicht van vergunningen, zonering, al dan niet opname in het leegstandsregister,... ). Deze informatie kan door notarissen, immo-kantoren en particulieren tegen betaling opgevraagd worden bij de dienst ruimtelijke ordening. Je krijgt de gevraagde informatie binnen de 30 dagen en is 1 jaar geldig.

Kostprijs

 • Volledig stedenbouwkundig uittreksel:  75 euro per perceelnummer
 • Uittreksel uit het plannenregister: 30 euro per perceelnummer
 • Uittreksel uit het vergunningenregister: 30 euro per perceelnummer

De factuur wordt pas verstuurd nadat je het attest hebt ontvangen, je hoeft dus zeker niet op voorhand te betalen.

Voor notarissen en immo-kantoren wijzigt de procedure vanaf 1 juni 2017

Hoe aanvragen?

 • Notarissen en immo-kantoren (en alle aanvragers die beschikken over een ondernemingsnummer)

Vanaf 1 juni 2017 moeten aanvragen tot vastgoedinformatie aangevraagd worden via het e-loket aan de hand van je e-id. Dit heeft heel wat voordelen als aanvrager:

 1. Je kan 24/24 een aanvraag indienen en registreren
 2. Je aanvraag zit meteen in het uniforme systeem van de gemeente
 3. Je kan de status van je aanvraag opvolgen
 4. Je kan steeds de historiek van je aanvraag raadplegen
 5. Een aanvraag kan worden ingediend door elke medewerker in naam van het kantoor

Je neemt hiervoor best de volgende voorbereidende stappen door middel van de handleiding e-loket.

De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, zijn toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker en worden eveneens nog digitaal (per mail) verstuurd.

Voor elke aanvraag wordt er automatisch een volledig stedenbouwkundig uittreksel opgemaakt tenzij je aangeeft dat je enkel een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister wenst te ontvangen.

 • Particulieren
 1. Aanvragen worden enkel nog per e-mail doorgestuurd via het aanvraagformulier.
 2. Automatisch wordt er een mail verstuurd met de bevestiging van je aanvraag
 3. Gelieve duidelijk aan te geven welke inlichtingen je wenst te ontvangen .(volledig uittreksel bestaande uit gegevens uit het plannen- en vergunningen register en aanvullende stedenbouwkundige inlichtingen of enkel uittreksel uit het plannen- en/of vergunningenregister).
 4. Gelieve het adres en de volledige kadastrale gegevens te vermelden (perceelnummer/aanvraag).
 5. Zodra een aanvraag geregistreerd is, kan ze niet meer geannuleerd worden.
 6. enkel volledig afgewerkte fichen kunnen doorgestuurd worden (het systeem laat niet toe om een deel van de info op voorhand door te sturen)
 7. Inlichtingen worden enkel nog per e-mail teruggestuurd, niet meer per post.
 8. Het is niet mogelijke om prioriteit te geven: first in, first out.

Contact informatie