Vastgoedinformatie

Voor de verkoop van een goed moet je over de nodige informatie beschikken (bv. overzicht van vergunningen, zonering, al dan niet opname in het leegstandsregister,... ). Deze informatie kan door notarissen, immo-kantoren en particulieren tegen betaling opgevraagd worden. 

Aanvraag vastgoedinformatie: nieuw platform (VIP)

Vanaf 2 mei 2023 levert Vlaanderen ook voor Ninove en deelgemeenten de inlichtingenformulieren vastgoedinformatie af. Ook de uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister worden via deze weg afgeleverd.

Notarissen, vastgoedkantoren, advocaten die beroepshalve informatie nodig hebben over panden en percelen, kunnen vanaf 2 mei 2023 op het nieuwe platform terecht. Van daaruit worden alle aanvragen behandeld. Per aanvraag betaal je 125 euro. Je ontvangt de opgevraagde info binnen de maand.

 • Ben je notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat.
 • Ben je vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via RealSmart of via het Vlaamse webportaal.
 • Ben je particulier, landmeter, studiebureau, patrimoniumbeheerder …. Dan kan je mailen naar ruimtelijke.ordening@ninove.be met je contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer) en de kadastrale ligging en/of adres van het betreffende goed.

Inlichtingenformulier vastgoedinformatie

Het inlichtingenformulier vastgoed bevat onder andere informatie over:

 • milieu en milieuvergunningen
 • of het goed is opgenomen op een lijst van beschermde monumenten, beschermde stads- of dorpsgezichten, bouwkundig erfgoed en/of de stedelijke erfgoedlijst
 • of het goed is opgenomen op een inventaris van leegstaande gebouwen of gelegen is in een bijzonder gebied
 •  ...

Uittreksel vergunningenregister

Het uittreksel vergunningenregister bevat onder andere informatie over:

 • een overzicht van de verkavelingsvergunningen
 • een overzicht van de stedenbouwkundige vergunningen
 • een overzicht van de omgevingsvergunningen
 • stedenbouwkundige attesten
 • de vastgestelde bouwovertredingen
 • de eventueel ingediende meldingen
 •  ...

Uittreksel plannenregister

Het uittreksel plannenregisterbevat onder andere informatie over:

 • de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, …)

Kostprijs

Per inlichtingenformulier vastgoedinformatie, inclusief uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, betaal je 125 euro. Dit wordt gefactureerd na aflevering van het formulier. Je ontvangt de gevraagde vastgoedinformatie binnen een (orde)termijn van 1 maand.

Meer info? Check de website van de  Vlaamse Overheid.


Contact informatie