Samenstelling vast bureau

Het vast bureau van het OCMW bestaat uit de voorzitter van het vast bureau, zes leden en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De leden worden door de OCMW-raad onder zijn leden verkozen op basis van een gezamenlijke akte van voordracht.

Samenstelling vast bureau

voorzitter vast bureau

  • Tania De Jonge

leden vast bureau

  • Katie Coppens
  • Joost Arents
  • Alain Triest
  • Wouter Vande Winkel
  • Marc Torrekens
  • Henri Evenepoel

voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst

  • Veerle Cosyns