Uittreksel strafregister (attest van goed zedelijk gedrag)

Maak een afspraak

Het uittreksel strafregister vervangt het getuigschrift goed zedelijk gedrag. Het beschrijft je eventueel strafrechterlijk verleden en geeft dus een opsomming van eventuele veroordelingen.

Er zijn verschillende soorten uittreksels: 

 • Model 2 (in toepassing van artikel 596.2 van het Wetboek van Strafvordering)
  Dit document wordt afgeleverd voor doeleinden waar er contact is met minderjarigen, meer bepaald voor een activiteit die onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
 • Model 1 (in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering)
  Het model art. 596.1 wordt afgeleverd voor doeleinden waar er geen contact met minderjarigen is, maar die te maken hebben met activiteiten op volgende lijst: accijnzen en douanen / bedrijfsrevisoren / beheersmaatschappij (toelating) / boekhoudkundige, fiscale beroepen / camping / commerciële activiteit in VOA, BVBA, CV / consumentenbescherming / dienstplicht / dranken / gewapende weerstand / gewetensbezwaarden / goederenvervoer / hoteleigenaars / jacht / kredietinstellingen / militairen (actief kader) / natuur / privédetective / reisagentschappen / rivierbevrachting (toelating) / roerende waarden, goederen, eetwaren / spaargelden, krediet / sport / sportschutter / taxi (uitbater, chauffeur) / transport over de weg van personen / transport over de weg van zaken / uitvinding (octrooi) / veiligheid / verhuur aan mijnwerkers / verkiezingen / verzekeringswezen / vogels (erkenning) / wapens.
 • Model 1 (in toepassing van artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering)
  Dit model wordt afgeleverd voor doeleinden waar er geen contact met minderjarigen is en die niet voorkomen op bovenstaande lijst.

Procedure

Je kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen:

 • via het thuisloket: je vraagt het uittreksel online aan en je krijgt het direct in je mailbox (indien het gaat over een model 2 kan het 5 à 7 werkdagen duren omdat hiervoor nog een bijkomende controle moet gebeuren door te politie).
 • na afspraak aan het loket: je kan het uittreksel uit het strafregister aanvragen aan de loketten van de dienst burgerzaken. Neem je identiteitskaart of een kopie ervan mee. De medewerker maakt dan je uittreksel direct op (indien het gaat over een model 2 duurt het enkele werkdagen omdat hiervoor nog een bijkomende controle moet gebeuren door de politie).

Meebrengen

 • Identiteits- of verblijfskaart
 • Ingevuld en getekend volmachtformulier als iemand anders het document komt ophalen
Maak een afspraak

Contact