Uittreksel geboorteakte

Een geboorteakte is een bewijs van waar en wanneer je geboren bent en wie je ouders zijn.

Voorwaarden

Je kan enkel een afschrift of uittreksel of meertalige geboortakte aanvragen als je in Ninove geboren bent.

Procedure

Je kan via mail, het e-loket, via brief of aan het loket een uittreksel bekomen.

Doe je de aanvraag via mail, het e-loket of via brief dan sturen we je uittreksel op.

Doe je de aanvraag persoonlijk (of via volmacht) aan het loket dan krijg je je uittreksel onmiddellijk mee.

Meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis


Contact

Activiteiten zoeken