Uittreksel geboorteakte

Een geboorteakte is een bewijs van waar en wanneer je geboren bent en wie je ouders zijn.

Voorwaarden

Je kan enkel een afschrift of uittreksel of meertalige geboortakte aanvragen als je in Ninove geboren bent.

Procedure

Je kan via mail, het thuisloket, via brief of aan het loket een uittreksel bekomen.

Doe je de aanvraag via het thuisloket dan krijg je het uittreksel direct in je mailbox.

Doe je de aanvraag via mail of via brief dan sturen we je uittreksel op.

Doe je de aanvraag persoonlijk of via volmacht aan het loket dan krijg het uittreksel direct mee.

Meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis


Contact

Activiteiten zoeken