Uitleendiensten

Stedelijke uitleendienst

Via de uitleendienst stelt de stad materiaal zoals nadarhekken, stoelen en tafels, plaspalen, muziekinstallatie … ter beschikking van het Ninoofse verenigingsleven, aan personen die gedomicilieerd zijn in Ninove, rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel in Ninove gevestigd is en de stadsdiensten. Het materiaal moet worden gebruikt op Ninoofs grondgebied.

Materiaal uitlenen, kan tegen een kleine huurprijs én een waarborg. Bij het terugbrengen van het materiaal wordt de waarborg teruggegeven. Als het uitgeleende materiaal te laat, vuil of beschadigd wordt teruggebracht, wordt een financiële tussenkomst aangerekend (zie artikel 3 en 4 van het retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal) , 

Stedelijke adviesorganen, beheersorganen, Ninoofse scholen, kerkfabrieken, handelswijken, erkende verenigingen, dorpsraden, hulporganisaties en stadsdiensten betalen geen huurprijs. Stadsdiensten en erkende stedelijke adviesorganen betalen ook geen waarborg.

De uitleendienst kan ook materiaal vervoeren. Voor het transport werd een extra retributie bepaald. Alle voorwaarden staan in huishoudelijk reglement en het retributiereglement

Materiaal reserveren?

Je vraagt materiaal aan via het online reservatiesysteem TicketGang. Je vindt hier de handleiding om materiaal te reserveren via TicketGang.

Je ontvangt binnen 1 week een bevestiging van je reservatie.

Aandachtspunten

Let erop dat je altijd een dossiernummer ontvangt. Geen dossiernummer betekent dat je aanvraag niet werd geregistreerd en niet behandeld zal worden. Hou je dossiernummer goed bij en vermeld het bij elk contact met onze diensten. Reserveer ook op tijd! Het reservatieformulier moet minstens 14 dagen op voorhand ingediend zijn, dit om de levering van al het gevraagde materiaal te kunnen verzekeren.

Provinciale uitleendienst

Ook bij de provinciale uitleendienst kan je materialen uitlenen.


Contact informatie