Uitleendiensten

Stedelijke uitleendienst

Via de uitleendienst stelt de stad materiaal zoals nadarhekken, stoelen en tafels , milieustraatjes, plaspalen, muziekinstallatie … ter beschikking van het Ninoofse verenigingsleven en de stadsdiensten.

Alle Ninoofse verenigingen en de stadsdiensten die evenementen organiseren op het Ninoofs grondgebied kunnen gebruik maken van dit materiaal. Kamp- en sportmateriaal mag ook buiten Ninoofs grondgebied gebruikt worden.

Materiaal uitlenen kan tegen een kleine huurprijs én een waarborg. Bij het terugbrengen van het materiaal wordt de waarborg teruggegeven.

Ook voor het vervoer van materiaal dat niet met een gewone personenwagen afgehaald kan worden, stelt de technische dienst voertuigen ter beschikking. De voorwaarden staan in het huishoudelijk reglement en het retributiereglement, de tarieven op het aanvraagformulier.

De uitleendienst is telefonisch bereikbaar op 054 31 77 20, in de Desiré De Bodtkaai 7, iedere werkdag van 8 uur tot 12 uur en van 12.30 uur tot 15.45 uur. Vrijdag tot 15 uur. Op donderdag is de uitleendienst open van 8 uur tot 11 uur en van 16 uur tot 19.45 uur (of na afspraak).

Materiaal reserveren?

Online

Via een serviceaanvraag met in bijlage het reservatieformulier opgeslagen als een pdf.

Je ontvangt binnen 1 werkdag een bevestiging van je reservatie, op voorwaarde dat je je e-mailadres invulde. Vul je geen e-mailadres in, dan ontvang je via de gewone post een bevestiging van je aanvraag met je dossiernummer.

Via het onthaal van de technische dienst of bij de uitleendienst zelf

Onze medewerkers zorgen dan zelf voor het invoeren van jouw serviceaanvraag en zij geven je een dossiernummer. Dit nummer heb je nodig voor de opvolging van je aanvraag. Het geldt eveneens als ontvangstbewijs. Onze onthaalmedewerkers geven je ook graag alle nodige uitleg bij de volgende stappen.

Aandachtspunten

Let erop dat je altijd een dossiernummer ontvangt. Geen dossiernummer betekent dat je aanvraag niet werd geregistreerd en niet behandeld zal worden. Hou je dossiernummer goed bij en vermeld het bij elk contact met onze diensten. Reserveer ook op tijd! Het reservatieformulier moet minstens 14 dagen op voorhand ingediend zijn, dit om de levering van al het gevraagde materiaal te kunnen verzekeren.

Provinciale uitleendienst

Ook bij de provinciale uitleendienst kan je materialen uitlenen: http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/uitleendiensten/


Contact informatie