Uitgebreide zone 30

In de zomer van 2018 werd het nieuwe mobiliteitsplan voor Ninove door de gemeenteraad goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel in dit mobiliteitsplan is het nieuwe snelheidsplan. Dit plan voorziet zone 30-gebieden in het centrum van de stad en in de dorpskernen, woonwijken en schoolomgevingen. De snelheid op gemeentewegen is 50 km per uur en op gewestwegen geldt een regime van 70 km per uur.

Met die zonering wil het bestuur vooral duidelijkheid scheppen in het lappendeken aan snelheidsregimes op grondgebied Ninove. De veralgemening van de zone 30 in de binnenstad is daarvan een goed voorbeeld. Leg de schoolomgevingen in de binnenstad naast de bestaande zone 30’s rond de handelskern en je zit met een voortdurende wisseling van snelheidsregimes. De nieuwe regeling maakt komaf met die onduidelijkheid.

Veiligere zone 30

De zone 30 komt er echter vooral om de veiligheid van de fietsers én de voetgangers te verhogen. Wanneer je 30 km per uur rijdt, is de stopafstand (reactietijd + remafstand) veel kleiner dan wanneer je 50 km per uur rijdt. De overlevingskans van een voetganger die aangereden wordt aan 30 km per uur is 95%, terwijl een voetganger die aangereden wordt aan 50 km per uur maar 55% kans op overleving heeft. Dat maakt een zone 30 een veel veiligere omgeving voor zwakke weggebruikers.

In principe komen er geen zebrapaden binnen een zone 30, omdat binnen een zone 30 de voetganger op een veilige manier overal mag oversteken. Veel mensen denken dat een voetganger voorrang op wagens heeft in een zone 30, maar dit klopt niet: ook in een zone 30 moet de voetganger voorrang geven aan een auto. Maar een lagere snelheid geeft de bestuurder de mogelijkheid om hoffelijk te zijn en de voetganger voor te laten gaan. Uiteraard moeten fietsers en voetgangers op hun beurt ook hoffelijk en respectvol zijn.  Belangrijk is om steeds oogcontact te maken met de bestuurder. Blindelings de straat op lopen is geen goed idee. De bestuurder moet immers de tijd hebben om veilig te kunnen stoppen. In schoolomgevingen of op punten waar veel voetgangers oversteken, kiest de stad er echter wel voor om zebrapaden te behouden. Aan zebrapaden hebben voetgangers in principe wel voorrang en moeten bestuurders stoppen, net als fietsers! 

Bevindt er zich echter een zebrapad op 30 meter afstand van de plaats waar je wil oversteken, dan ben je verplicht dit zebrapad te gebruiken, ook in een zone 30.

Verdere uitbreiding

De dorpskern van Lieferinge werd in het najaar van 2018 reeds voorzien van de nodige signalisatie. Vanaf maandag 20 mei gaat de snelheidsbeperking in het stadscentrum en de wijk Hof Ter Duyst in. Nadien wordt stelselmatig werk gemaakt van de andere zones, maar een exacte timing is nog niet gekend.


Contact informatie