Twijnster

De Twijnster

 

Twijnen is het ineenvlechten van gesponnen draden tot een sterker geheel want een enkele gesponnen draad is veel te zwak.

Dit beeld van Gis De Mayer houdt de herinnering levend aan de “skramoeljekasj” een straatje met armtierige arbeidershuisjes naast de Koepoort. Twijnen was ook een huisnijverheid waarmee de arme gezinnen een centje bijverdienden.

Rond 1900 was Ninove een industriestadje en de Denderstreek was de bakermat van het Daensisme. De “Christene Volkspartij” werd trouwens in Okegem (deelgemeente van Ninove) gesticht.


Contact informatie