Toelagen dienst cultuur en evenementen

Toelagen dienst cultuur

Verenigingen

Verenigingen die erkend zijn door de stad krijgen jaarlijks een basistoelage. Die basistoelage kan vermeerderd worden met een bijkomende activiteitentoelage. Meer info hierover vind je terug in het reglement.

Je kan ook een extra subsidie aanvragen voor tussenkomst huur privéinfrastuctuur of het programmeren van een Ninoofse Klepper of Ninoofse Superklepper. Je kan dit nalezen in dit reglement.

Wil je jouw vereniging laten erkennen? Bezorg dan de gegevens van je vereniging (naam en rekeningnummer van de vereniging, contactpersonen, adres, telefoon, overzicht bestuursleden) aan de dienst cultuur, oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove, 054 50 52 85, cultuur@ninove.be.
Ouderen- en welzijnsverenigingen nemen contact op met de sector Welzijn, Sociaal Huis, Burchtstraat 46, Ninove, 054 50 50 50, welzijn@ninove.be.

Toelagen dienst evenementen

  • Vaderlandslievende verenigingen: het bedrag van de toelage wordt berekend op basis van het aantal leden.  Daarvoor moet jaarlijks de ledenlijst van de vereniging bezorgd worden aan de dienst evenementen. De toelage per lid bedraagt 15 euro.
  • Aan de Karnavalraad vzw wordt een toelage uitbetaald voor hun inzet en medewerking aan de jaarlijkse carnavalsactiviteiten. De toelage bedraagt 1.240 euro.
  • Aan de stedelijke feestcommissie wordt een toelage uitbetaald voor de organisatie van de carnavalsstoet (zondag- en maandagavondstoet, prijsuitreiking), het Feest der Senioren en de prinsenwacht. De toelage bedroeg in 2020, 39.760 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks vermeerderd zodat er in 2024 een toelage zal voorzien zijn van 42.048 euro. Jaarlijks wordt van dit bedrag 1.859 euro uitbetaald aan de prinsenwacht.

Contact informatie