Toelagen dienst cultuur en evenementen

Toelagen dienst cultuur

Verenigingen

Verenigingen die erkend zijn door de stad krijgen jaarlijks een basistoelage. Die basistoelage kan vermeerderd worden met een bijkomende activiteitentoelage. Meer info hierover vind je terug in het reglement.

Je kan ook een extra subsidie aanvragen voor tussenkomst huur privéinfrastuctuur of het programmeren van een Ninoofse Klepper of Ninoofse Superklepper. Je kan dit nalezen in dit reglement.

Wil je jouw vereniging laten erkennen? Bezorg dan de gegevens van je vereniging (naam en rekeningnummer van de vereniging, contactpersonen, adres, telefoon, overzicht bestuursleden) aan de dienst cultuur, oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove, 054 50 52 85, cultuur@ninove.be. Voor de welzijnsraad neem je contact op met de dienst sociale zaken, Bevrijdingslaan 7, Ninove, 054 50 50 50, welzijn@sociaalhuisninove.be.

Provinciale ondersteuning

De provincie biedt subsidies voor een aantal culturele projecten. Meer info vind je bij de dienst cultuur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Toelagen dienst evenementen

  • Vaderlandslievende verenigingen: het bedrag van de toelage wordt berekend op basis van het aantal leden.  Daarvoor moet jaarlijks de ledenlijst van de vereniging bezorgd worden aan de dienst evenementen. De toelage per lid bedraagt 15 euro.
  • Aan de Karnavalraad vzw wordt een toelage uitbetaald voor hun inzet en medewerking aan de jaarlijkse carnavalsactiviteiten. De toelage bedraagt 1.240 euro.
  • Aan de stedelijke feestcommissie wordt een toelage uitbetaald voor de organisatie van de carnavalsstoet (zondag- en maandagavondstoet, prijsuitreiking) en het Feest der Senioren. De toelage bedraagt 33.760 euro.
  • Prinsenwacht: De carnavalsvereniging die de eer heeft om de prinsenwagen te realiseren, krijgt een toelage van de stad. De toelage bedraagt 1.859 euro.

Contact informatie