Tijdelijke signalisatie in het kader van wegen- en nutswerken

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Voor het plaatsen van signalisatie in het kader van wegen- of nutwerken kan je als aannemer, nutsmaatschappij of openbare dienst de volledige signalisatie (werfsignalisatie, wijzigingen in circulatie, omleidingsborden, ...) die je op het openbaar domein wil plaatsen aanvragen voor volgende types werken :

  • het uivoeren van wegenwerken
  • het aanleggen van nutsvoorzieningen
  • mobiele werken op de rijbaan

Je moet verplicht een correct signalisatieplan toevoegen bij je aanvraag. Hierin beschrijf je gedetailleerd welke signalisatie er geplaatst moet worden op welke locatie en hoe het verkeer zal circuleren of zal omgeleid worden. Het volstaat dus niet om een standaardplan toe te voegen aan het aanvraagformulier.
Het signalisatieplan moet zorgen voor een veilig alternatief voor de verkeerssituatie op het moment van de inname van het openbaar domein.

Bij gefaseerde werken voeg je een plan van de verschillende fases toe.

Aanvragen

Het aanvraagformulier dien je in via Eagle (www.eagle.vlaanderen).

Alleen bij problemen kan je het aanvraagformulier bezorgen aan de dienst mobiliteit: mobiliteit@ninove.be

Behandelingstermijnen

Elke aanvraag wordt afzonderlijk behandeld en geadviseerd door verschillende instanties vóór ze vergund worden. Het is dus belangrijk je aanvraag op tijd in te dienen.

werken zonder hinder voor aannemers zonder jaarvergunning

aanvraag indienen minstens 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werken

werken zonder hinder voor aannemers met jaarvergunningmelding maken minstens 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werken
werken met hinder maar zonder wegomleggingaanvraag indienen minstens 10 werkdagen voorafgaand aan de start van de werken
werken met hinder en met wegomleggingaanvraag indienen minstens 20 werkdagen voorafgaand aan de start van de werken

 

 


Contact informatie