Teraardebestelling: begraving-crematie

Coronamaatregelen

Vanaf 12 jaar ben je verplicht om een mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof, te dragen op de begraafplaatsen in Oost-Vlaanderen, met inbegrip van de parking, vanaf maandag 26 oktober tot en met zondag 8 november 2O2O (Besluit van de Gouverneur).


De teraardebestelling kan gebeuren bij wijze van begraving of crematie:

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door begraving van de as op de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats 

Voorwaarden

De teraardebestelling moet plaatsvinden binnen de vijf dagen volgend op de dag van het overlijden, zaterdagen/zondagen/wettelijke en reglementaire feestdagen/lokale verlofdagen/dienstvrijstellingen van het personeel niet meegerekend.

De wil van de overledene wordt gerespecteerd. Indien er geen specifieke wensen van de overledene bekend zijn, beslist de langstlevende echtgenoot, de levenspartner of de bloedverwanten. Bij betwisting doet de rechterbank uitspraak over de teraardebestelling.

Je kan op voorhand laten registreren wat je wensen zijn omtrent de teraardebestelling!

Bedrag

Inwoners van Ninove:

 • begraven van een stoffelijk overschot zonder concessie: gratis
 • begraven van een stoffelijk overschot met concessie: 500 euro
 • begraven van één stoffelijk overschot met concessie en één asurn met concessie: 500 euro
 • plaatsen van 1 of 2 asurnen in kelder met concessie: 400 euro/kelder
 • plaatsen van 1 of 2 asurnen in nis met concessie: 400 euro/nis

Niet-inwoners: 

 • begraven van een stoffelijk overschot met concessie: 750 euro
 • begraven van één stoffelijk overschot met concessie en één asurn met concessie: 750 euro
 • plaatsen van 1 of 2 asurnen in kelder met concessie: 650 euro/kelder
 • plaatsen van 1 of 2 asurnen in nis met concessie: 650 euro/nis

Asverstrooiing is kosteloos. Indien gewenst, kan je een identificatieplaatje op de herdenkingszuil aankopen bij de dienst burgerlijke stand. Kostprijs: 70 euro.

Uitzonderingen

Voor het plaatsen van een grafzerk op een begraafplaats van Ninove, heeft de aanvrager (particulier of bedrijf) een goedkeuring nodig van het college van burgemeester en schepenen. Het aanvraagformulier voor het plaatsen van een grafzerk moet ingevuld, ondertekend en terugbezorgd worden aan de dienst burgerlijke stand: 

Regelgeving

 In Ninove is het politiereglement van de gemeentelijke begraafplaatsen en begravingen van toepassing. Dit reglement wordt steeds afgetoetst aan het decreet op de begraafplaatsen.


Contact

Activiteiten zoeken