Teraardebestelling: begraving-crematie

De teraardebestelling kan gebeuren bij wijze van begraving of bij wijze van crematie:

 • begraving van het stoffelijk overschot
 • crematie gevolgd door begraving van de as op de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats 

Voorwaarden

De teraardebestelling moet plaatsvinden binnen de vijf dagen volgend op de dag van het overlijden, zaterdagen/zondagen/wettelijke en reglementaire feestdagen/lokale verlofdagen/dienstvrijstellingen van het personeel niet meegerekend.

Men respecteert de wil van de overledene, indien er echter geen specifieke wensen van de overledene bekend zijn dan beslist de langstlevende echtgenoot, de levenspartner of de bloedverwanten. Bij betwisting doet de rechterbank uitspraak over de teraardebestelling.

Je kan op voorhand laten registreren wat je wensen zijn omtrent de teraardebestelling!

Bedrag

Inwoners van stad Ninove:

 • Voor het begraven van een stoffelijk overschot bedraagt de concessieprijs 500 euro per stoffelijk overschot of voor het begraven van één stoffelijk overschot en één asurn.
 • Voor het plaatsen van een asurn in een urnenkelder bedraagt de concessieprijs 400 euro voor het plaatsen van 1 of 2 asurnen per kelder.
 • Voor het plaatsen van een asurn in een columbariumnis bedraagt de concessieprijs 400 euro voor het plaatsen van 1 of 2 asurnen per nis.

Niet-inwoners: 

 • Voor het begraven van een stoffelijk overschot bedraagt de concessieprijs 750 euro per stoffelijk overschot of voor het begraven van één stoffelijk overschot en één asurn.
 • Voor het plaatsen van een asurn in een urnenkelder bedraagt de concessieprijs 650 euro voor het plaatsen van 1 of 2 asurnen per kelder.
 • Voor het plaatsen van een asurn in een columbariumnis bedraagt de concessieprijs 650 euro voor het plaatsen van 1 of 2 asurnen per nis.

Indien je kiest voor een asverstrooiing is dit kosteloos. Het is niet verplicht om een identificatieplaatje te voorzien op de herdenkingszuil maar indien je wel een identificatieplaatje wil, moet je dit aankopen bij de dienst burgerlijke stand. Kostprijs: 70 euro.

Uitzonderingen

Voor het plaatsen van een grafzerk op een begraafplaats van Ninove, heeft de aanvrager (particulier of bedrijf) een goedkeuring nodig van het college van burgemeester en schepenen. Het aanvraagformulier voor het plaatsen van een grafzerk moet ingevuld en ondertekend worden en terugbezorgd worden aan de dienst burgerlijke stand: 

Regelgeving

 In Ninove is het politiereglement van de gemeentelijke begraafplaatsen en begravingen van toepassing. Dit reglement wordt steeds afgetoetst aan het decreet op de begraafplaatsen.


Contact

Activiteiten zoeken